‘เรืองไกร’ จ่อยื่นขอให้ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง กกต.

“เรืองไกร” ขอให้ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง กกต.

เมือวันที่ 21 เมษายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.กล่าวถึงกรณีที่ กกต.ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 11 เมษายน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.จะสามารถดำเนินการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตาม พ.ร.ป. ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 128 โดยการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส.หนึ่งคนได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 หรือไม่ ว่า กรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่เคยวินิจฉัยไว้ว่า กรณีที่เป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหารือ หรือการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ดังกล่าว คำร้องของ กกต. จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ ดังนั้น หากพิจารณาตามคำวินิจฉัยของคำสั่งที่ 1/2561 ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรมีคำสั่งต่อคำร้องของ กกต. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ด้วยการไม่รับคำร้องของ กกต. ไว้พิจารณาวินิจฉัย ด้วยเหตุนี้ ตนจึงจะไปยื่นคำร้องในวันที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่รับคำร้องของ กกต.ดังกล่าวไว้วินิจฉัย

บทความก่อนหน้านี้‘หมออุดม’ ชี้กฎหมายตั้ง ก.อุดมฯ มีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ คุย 9 ม.รัฐ ดันออกนอกระบบ
บทความถัดไปอย.ยัน ‘ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง’ ปลอดภัย แม่นยำ 99.5% ทิ้งเป็นขยะทั่วไปได้