‘บิ๊กตู่’ รับ 10 ข้อเสนอวันแรงงาน โว ไทยว่างงานน้อย ที่ 4 ของโลก ต่างชาติชื่นชม

“บิ๊กตู่” รับ 10 ข้อเสนอวันแรงงาน โว ไทยว่างงานน้อยเป็นที่ 4 ของโลก ต่างชาติชื่นชม เพลงคนบ้านเดียวกัน ดังกระหึ่ม

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 1 พฤษภาคม ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายกฯ ได้รับ 10 ข้อเรียกร้องจากนายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 2.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนำร่อง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภา โดยเร่งด่วน 3.ให้รัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 3.1) การกำหนดเกษียณอายุของลูกจ้างอยู่ที่ 60 ปี ในกรณีลูกจ้างมีอายุ 55 ปี ประสงค์จะลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างอนุญาตให้ลาออกได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่เกษียณทุกประการ และ 3.2) ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการหามาตรการให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 11/1 อย่างเคร่งครัด

4.ให้รัฐบาล ปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกันสังคม ดังนี้ 4.1) ปรับฐานการรับเงินบำนาญ โดยให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท 4.2) ในกรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุและรับบำนาญแล้ว เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้มีสิทธิรับเงินรับบำนาญต่อไป และหรือผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพ ให้คงสิทธิไว้ 3 กรณี ได้แก่ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทำศพ เหมือนเดิม 4.3) ในกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากมาตรา 33 และประกันตนต่อตามมาตรา 39 การคำนวณ เดิมค่าจ้าง 60 เดือน เป็นค่าทดแทนต่างๆ ขอให้ใช้ฐานค่าจ้างจากมาตรา 33 4.4) เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ประกันตน มาตรา 40 เหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 4.5) ขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี ขยายเป็น 15-70 ปี เพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ 4.6) ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างจูงใจและลดความเหลื่อมล้ำให้รวมทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกัน

5.ให้รัฐบาลรวมกองทุนเงินทดแทนกับกองความปลอดภัยแรงงาน และยกระดับเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน 6.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาต่อรัฐสภา โดยเร่งด่วน เพื่อเป็นกองทุนของลูกจ้าง 6.1) ให้รัฐบาลส่งเสริมการออมของลูกจ้างในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทุกสถานประกอบกิจการ

7.ให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้ 8.ให้รัฐบาลจัดระบบสวัสดิการ หรือกองทุนสวัสดิภาพของรัฐวิสาหกิจให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งที่ยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน และที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน ให้ได้รับไม้น้อยกว่าลูกจ้างภาคเอกชนที่ได้รับตามระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 9.ให้กระทรวงแรงงานปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 74 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 10. ให้ รมว.แรงงาน แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ว่า ปัญหาแรงงาน รัฐบาลได้มีการแก้ไขมาตามลำดับ ในวันแรงงานถือเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก ตนก็นึกถึงทุกคนในประเทศไทย ซึ่งมีอาชีพหลายอย่าง แรงงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง การรับฟังความคิดเห็นจากท่านตาม 10 ข้อเรียกร้อง และข้อเรียกร้องจากปีที่แล้ว รัฐบาลได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 4 ข้อ เหลืออีก 6 ข้ออยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย ต้องมาฟังความเห็นทุกภาคส่วน ดังนั้น ขอให้เข้าใจว่ามีการดำเนินการต่อ พร้อมกับรับ 10 ข้อเสนอของปีนี้ไปดำเนินการด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีผู้ว่างงานน้อยที่สุด เป็นอันดับ 4 ของโลก หลายประเทศก็ชื่นชม และขอยืนยันกับแรงงานทุกคน รัฐบาลจะมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

“ขอขอบคุณทุกคน ทั้ง 10 ข้อเสนอผมรับไป ให้กระทรวงแรงงานหาแนวทาง รวมถึงดูกฎหมายที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงสุดท้ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น บางอย่างอาจทำทัน บางอย่างต้องส่งต่อ แต่ยืนยันว่าทั้งหมดต้องได้รับการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ อยากให้แรงงานไทยรวมกลุ่มกันให้ได้ ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่เข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะทำงานกันไม่ได้”

จากนั้นในงานได้มีการเปิดเพลง “คนบ้านเดียวกัน” ของ ไผ่ พงศธร โดยนายกฯ เต้นตามจังหวะเพลง ก่อนเดินทักทายแรงงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งร่วงเรียบ ศึกเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย
บทความถัดไป‘คาราเมล’ ชวนฟังเพลงใหม่ ‘วันหมดอายุ’ (คลิป)