09:00 INDEX ปรากฏการณ์ ทวงเก้าอี้ การเมือง ด้ามขวานไทย ใน พลังประชารัฐ

สัญญาณอันส่งมาจาก”กลุ่มด้ามขวานไทย”แห่งพรรคพลังประชารัฐ ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายโดยตรงไปยัง หัวหน้าพรรค เลขาธิการ พรรค อันมีหน้าที่โดยตรงในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น

หากที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการสื่อไปยัง 36 ส.ส.จากภาค กลาง 25 ส.ส.จากภาคเหนือ 12 ส.ส.จากกทม.

ย้ำเตือนให้ตระหนักถึงสูตรในการแบ่งเก้าอี้”รัฐมนตรี”

เหมือนกับความสำคัญตอนนี้จะวางน้ำหนักไปยังภายนอก พรรค ไม่ว่าจะเป็น 11 ส.ส.จาก 11 พรรคการเมืองขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น 52 จากพรรคประชาธิปัตย์ 51 จากภาคภูมิใจไทยและ 10 จากพรรคชาติไทยพัฒนา

สัญญาณจาก”กลุ่มด้ามขวานไทย”จึงเท่ากับเป็นการย้ำเตือน อย่างหนักแน่นว่า “อย่าลืมฉัน”

ถามว่าปัจจัยอะไรทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจาก”กลุ่มด้ามขวานไทย”

คำตอบ 1 คือ ตัวเลขที่ปลิวว่อนระหว่างการเจรจาต่อรอง

ไม่ว่า 52 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หรือ 51 ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยโควตาอยู่ที่ 6-7 รัฐมนตรี

นี่ย่อมเย้ายวนใจเป็นอย่างยิ่ง

คำตอบ 1 ที่กระตุ้นต่อมแห่งความไม่พอใจมากยิ่งกว่าก็คือข่าวที่สรุปออกมาว่า 11 ส.ส.จาก 11 พรรคเล็ก และ 10 ส.ส.จากพรรคชาติไทยพัฒนาได้ไป 2 เก้าอี้

1 รัฐมนตรีว่าการ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

พลันที่”กลุ่มด้ามขวานไทย”มองตัวเลขของพวกตนซึ่งทะยานไปถึง 13 ส.ส.ก็ประจักษ์ในความเหนือกว่า 2 กลุ่ม 12 พรรคนั้นอย่างเด่นชัด

ทั้งที่ 11 ส.ส. 11 พรรค 10 ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นคนนอก

ขณะที่”กลุ่มด้ามขวานไทย”เป็นคนใน

อย่าเพิ่งไปตำหนิ “กลุ่มด้ามขวานไทย”แห่งพรรคพลังประชารัฐเลย เพราะนี่มิได้เป็นเรื่องแปลกอย่างประหลาดประการใดในทางการเมือง

เพราะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก็ออกมาจองกระทรวงแล้ว

เพราะ นายสุชาติ ตันเจริญ และ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ก็ออกมาเล็งตำแหน่งแล้ว

เหตุใด”กลุ่มด้ามขวานไทย”จะทำไม่ได้

บทความก่อนหน้านี้กพร.แจงกรณีเหมืองทองคำยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง
บทความถัดไปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562