‘จุรินทร์’ จัดแล้ว ‘ทัพอเวนเจอร์ส ปชป.’-วิจารณ์แซ่ดห้องประชุม ‘พีระพันธุ์’ โพสต์เดือด

กก.บห.ปชป.ชุดใหม่ตบเท้าร่วมประชุมนัดแรก “จุรินทร์” จัดทัพ “อเวนเจอร์สประชาธิปัตย์” แบ่ง 2 กลไก บริหารพรรค-บริหารการเมือง ยันไม่มีความขัดแย้งหลัง “พีระพันธุ์” โพสต์ด่า ย้ำไม่ต้องห่วงทุกอย่างเป็นมติพรรค ยึดประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.25 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ประชาธิปัตย์ชุดใหม่ นัดแรก ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 100 ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ภายในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีวาระการพิจารณามอบหมายงานให้กับรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคต่างๆ 5 คน และรองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย 8 คน รวมถึงการมอบหมายงานด้านอื่นๆ ในหลายส่วน ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายงานให้กับรองเลขาธิการพรรค 15 คน โดย กก.บห.เข้าร่วมการประชุมอย่างคึกคักและพร้อมเพรียง ทั้งนี้ มี กก.บห.บางส่วนพูดคุยกันถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งอ้างว่ามีผู้ใหญ่ในพรรคบางคนใช้บารมีแทรกแซงในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

จากนั้นเวลา 15.45 น. นายจุรินทร์แถลงภายหลังการประชุม กก.บห. ว่าที่ประชุมมีการแบ่งงานให้กับรองหัวหน้า และรองเลขาธิการ หรือจะเรียกว่าเป็นการจัดทัพ “อเวนเจอร์สประชาธิปัตย์” ก็ได้ ซึ่งการแบ่งงานครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่าน โดยจะไม่เน้นรายภาค แต่จะมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางทางการเมือง โดยใช้ 2 กลไกหลักในการขับเคลื่อน คือ 1.กลไกการจัดการทางการบริหารพรรค ซึ่งประกอบด้วย 10 กลไกย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการการต่างประเทศ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก คณะกรรการกระจายอำนาจ คณะกรรมการประสานงานกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค คณะกรรมการพัฒนาและประสานงานสตรี และคณะกรรมการประสานงานเยาวชนประชาธิปัตย์

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า และ 2.กลไกบริหารจัดการด้านการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ โดยมีหัวหน้าพรรคเป็นประธาน และรองหัวหน้าพรรคทั้ ง5 ภาค ร่วมเป็นกรรมการ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคทำงานทางการเมืองทั้ง 5 ภาค คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีของพรรคหรือสมาร์ทเดโมแครต ที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงให้พรรคมีความทันสมัย และใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ตัดสินใจทางการเมืองในอนาคต รวมถึงคณะกรรมการประสานงานภายในพรรคหรือวิป เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานทางการเมืองของพรรค

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายงานให้รองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ 8 คน ดังนี้ 1.นายนิพนธ์ บุญญามณี ดูแลงานด้านกิจการสาขาพรรค ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค 2.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รับผิดชอบการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก 3.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รับผิดชอบคณะกรรมการสมาร์ท เดโมแครต 4.นายอลงกรณ์ พลบุตร รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ 5.นายกนก วงศ์ตระหง่าน ดูแลงานวิจัยพัฒนาและงานด้านวิชาการ 6.นายอัศวิน วิภูศิริ ดูแลงานระดมทุมพรรค 7.นายสรรเสริญ สมะลาภา ดูแลงานกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์ 8.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่วนคณะกรรมการด้านการกฎหมายของพรรค มีนายถวิล ไพรสณฑ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน สำหรับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนั้น ตอนนี้มีนายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการพรรค มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ด้านยุทธศาสตร์ และนายกษิต ภิรมย์ ที่ปรึกษาฯ ด้านต่างประเทศ รวมถึงตนกำลังทาบทามบุคคลอื่นมาร่วมทีมนี้อีกด้วย ส่วนคณะโฆษกที่มีนายราเมศ รัตนะเชวง เป็นโฆษก ได้แต่งตั้งรองโฆษกพรรค 4 คน ได้แก่ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ น.ส.ศิริภา อินทรวิเชียร นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. อีกทั้งได้มีบุคคลภายนอกมาร่วมงานกับพรรคด้วย อาทิ นายวรเดช วีระเวคิน อดีตเอกอัครราชทูตไทย มาร่วมเป็นกรรมการการต่างประเทศ

เมื่อถามว่ามีการเชิญ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และนายกรณ์ จาติกวณิช ร่วมทำงานด้วยหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ตนได้เชิญนายพีระพันธุ์ แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่ขอรับตำแหน่งอะไร แต่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ส่วนนายกรณ์เชิญแล้วแต่ขอเวลาตัดสินใจแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ยืนยันว่าไม่มีเรื่องความขัดแย้ง ความจริงก่อนเลือกหัวหน้าพรรคได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว อย่างนายกรณ์ได้คุยกับตนก่อนเลือกหัวหน้าพรรคแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะมาช่วยงานพรรค ดังนั้น ต้องให้เวลาในการพิจารณา

เมื่อถามถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ โพสต์ว่ามีผู้ใหญ่ในพรรคแทรกแซงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรค หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนไม่มองว่าเป็นเรื่องความขัดแย้ง แต่มองว่านายพีระพันธุ์เป็นผู้หนึ่งที่มีความปรารถนาดีต่อพรรค และได้แจ้งให้ตนทราบว่าไม่ประสงค์ที่จะมีตำแหน่ง แต่พร้อมที่จะช่วยงานพรรค และหากตนมีอะไรที่จะมอบหมายท่านก็ยินดี

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ในวันที่ 21 พ.ค.เวลา 13.00 น. จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรคทั้ง 52 คน ครั้งแรกเป็นการประชุมกึ่งปฐมนิเทศเพราะมี ส.ส.ใหม่ประมาณ 10 คน จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจงานในสภา สำหรับ ส.ส.คนอื่นเนื่องจากสถานการณ์การเมืองแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจสถานภาพของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาอยู่ตรงไหน อย่างไร และเราอยู่ในฐานะไหน ตามสถานภาพของความเป็นจริง ซึ่งในที่ประชุมจะได้มีการเลือกประธาน ส.ส.เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ส.ส. รวมทั้งพิจารณาเรื่องการเลือกประธานสภา ซึ่งที่ประชุมจะต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นว่าเรื่องนี้จะให้พิจารณาในที่ประชุม ส.ส.หรือประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. ส่วนที่จะพรรคจะเป็นรัฐบาลหรือไม่อยู่ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ซึ่งยังไม่มีการนัดประชุม เพราะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

เมื่อถามว่าแนวโน้มจะประชุมร่วมระหว่าง กก.บห.และ ส.ส.ในช่วงบ่ายวันที่ 25 พ.ค.หรือวันที่ 26 พ.ค.ได้หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า วันที่ 25 พ.ค. ทางสภาได้มีหนังสือเชิญประชุม ส.ส.แล้ว เพื่อเลือกประธานสภา ดังนั้น การพิจารณาการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา พรรคคงจะมีการประชุมก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ ตนไม่มีความลับอยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจะเสนอใครเป็นประธานสภา เพราะมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการที่ปรึกษาพรรคออกมา นายจุรินทร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบ แต่การที่มีชื่อนายบัญญัติออกมา ถ้าให้ตนมองว่าท่านมีศักยภาพเป็นประธานสภาได้อยู่แล้ว และมีศักยภาพเกินด้วย ส่วนเรื่องการเสนอผู้ที่จะเป็นประธานสภาแข่งขันในการเลือกประธานสภานั้นก็ต้องมีการคุยกันในที่ประชุมก่อน

“สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างต้องเป็นมติพรรค ซึ่งพรรคมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วก็เป็นไปตามนั้น ไม่ต้องห่วงไม่ ต้องกังวล เราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองอยู่แล้ว ซึ่งผมไม่คิดว่าใครจะกล้าแหกมติพรรค” นายจุรินทร์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงทรงขอบใจ จนท.หน่วยราชการในพระองค์ 7,000 คน
บทความถัดไปแข่งกันแบ๊ว อั้ม-พก อวดวัยใสผ่านแอพพ์หน้าเด็ก ที่ทำเอาแฟนคลับสุดฟิน