“กกต.” ร่อนหนังสือถึงทุกจังหวัด สั่งเตรียมอุปกรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นอีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยนายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ ปฎิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุให้ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดเตรียมวัสุดอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งละ 2 ใบ) และคูหาเลือกตั้ง(ไม่น้อยกว่า 4 คูหาต่อหน่วย) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยขอให้รายงานผลการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงาน กกต.ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่16 เมษายน 2562 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ.2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562

สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น มี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน สภาท้องถิ่น มี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อิตาลี
บทความถัดไปบันทึกรายทาง ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562