09.00 INDEX กรณี คดีความ วัดพระธรรมกาย ผลพวงรัฐประหารพฤษภาคม 57

ห็นการปรากฏตัวของ “ตัวละคร”ในกรณีอันเกี่ยวกับ “วัดพระธรรมกาย”
แล้ว ก็เริ่ม “เข้าใจ”
ไม่ว่าจะเป็นรายของ พระสุวิทย์ ธีรธัมโม แห่งวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม

ไม่ว่าจะเป็นรายของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน

ยิ่งการเคลื่อนไหวของ นพ.มโน เลาหวณิช ยิ่งทำให้”เข้าใจ”ได้มากยิ่งขึ้น

ว่าทำไมต้องมีการส่ง”โดรน”ออก”บิน”

ว่าทำไมต้องมีการสนธิกำลังทั้งตำรวจและทหารจำนวนไม่ต่ำ กว่า 2,000 คน

ทำไมต้องมีการตรวจสอบ”ธุรกรรม”การเงิน

กรณีอันเกี่ยวกับ”วัดพระธรรมกาย”จึงมิได้เป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือรับของโจรอย่างธรรมดา

หากแต่กำลังขยายกลายเป็น “มหาโจร”

หากแต่กำลังขยายจากเรื่องในทาง”ศาสนา” กลายเป็นเรื่องในทาง “การเมือง”
การเมืองในกระบวนการ”ปฏิรูป”ก่อน”เลือกตั้ง”

ถามว่า พระสุวิทย์ ธีรธัมโม มีรากฐานความเป็นมาอย่างไร เคยมีบทบาทอย่างไร

คำตอบ “แจ่มชัด”

ถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน มีรากฐานความเป็นมาอย่างไร เคยมีบทบาทอย่างไร

คำตอบ “แจ่มชัด”

แจ่มชัดว่า 1 สัมพันธ์กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป
ไตย
และ 1 สัมพันธ์กับ”กปปส.”

นายไพบูลย์ นิติตะวัน คือ สมาชิกคนสำคัญของกลุ่ม 40 ส.ว.

มีบทบาทหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็มีบทบาท

พระสุวิทย์ ธีรธัมโม แนบชิดกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประ ชาธิปไตย

แต่แสดงบทบาทโดดเด่นร่วมกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในการ”ชัตดาวน์”

เมื่อได้ น.พ.มโน เลาหวณิช มาร่วมก็”ไปโลด”

กรณีอันเกี่ยวกับคดีความต่อ พระเทพญาณมหามุนี(ธัมมชโย)จึงเท่ากับเป็นการขยายผล

ขยายผลจาก “กปปส.”

ขยายผลจากความสำเร็จในรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

“ปฏิรูป”ในด้าน”พุทธศาสนา”

ถือเอากรณีของวัดพระธรรมกาย คดีความของ พระเทพญาณ มหามุนี(ธัมมชโย)เป็นตัวอย่าง

โดยมี”ดีเอสไอ”เป็นตัว”ขับเคลื่อน”

รุกเข้าไปยัง “คลองหลวง” รุกเข้าไปยัง”ธรรมกาย”

บทความก่อนหน้านี้เช็คดวงตลอดทั้งสัปดาห์ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2559 โดย ปุสาคโม
บทความถัดไปดราม่าบังเกิด! เมื่อ’นะ โพลีแคท’รำคาญภาพถูกเทียบกับ’เทพพิทักษ์ แอสละ’