เดินหน้านัดคกก.สรรหา ตุลาการศาลรธน.ชุดใหม่ – ย้อนดู 5ตุลาการ ม.44 คุ้มครองอยู่ยาว11 ปี

เลขาฯวุฒิ เดินหน้านัดคกก.สรรหา ตุลาการศาลรธน. 100 วัน รอ “ชีพ” นัดชี้ขาดคุณสมบัติ ย้อนดู 5 ตุลาการ ได้รับม.44 คุ้มครอง อยู่ยาว 11 ปี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายนัท ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึงกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ว่า กำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางธุรการเพื่อประสานคณะกรรมการสรรหาตามที่กฎหมายกำหนด โดยล่าสุดได้ทำการติดต่อไปยัง นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหาแล้ว โดยรอการกำหนดนัดหมายจากประธานฯ เพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีเหตุต้องพ้นจากตำแหน่ง เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก โดยกรรมการองค์กรอิสระจะต้องส่งรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหา ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใน 20 วัน นับจากประชุมรัฐสภาครั้งแรก

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกในประเภทใด ตามมาตรา 8 (1)(2)และ(5) ภายใน 20 วัน จากนั้นจึงสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน รวมใช้เวลา 100 วัน จึงจะได้ศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตามกฎหมายใหม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและที่มาของตุลาการ 9 คน ปรับให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 7 ปี จาก 9 ปี

มีที่มาจาก 5 ประเภท คือ 1.ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3 คน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี 2.ที่ประชุมตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี 3.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 1 คน ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่าห้าปี 4.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 1 คน ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่าห้าปี 5.ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ 2 คน ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 9 คน ยังมีข้อถกเถียงถึงคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับใหม่บางราย และ 5 ใน 9 คนยังได้รับการต่ออายุตามคำสั่งคสช.ที่ 24/2560 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน มีดังนี้

1.นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รวม 11 ปี 2.นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รวม 11 ปี 3.นายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รวม 11 ปี 4.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากที่ประชุมตุลาการศาลปกครอง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รวม 11 ปี 5.นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รวม 11 ปี

6.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากที่ประชุมตุลาการศาลปกครอง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 รวม 5 ปี 7.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 รวม 6 ปี 8.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รวม 4 ปี และ9.นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 รวม 4 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon