ปลดล็อก ม.44 คืนตำแหน่ง 15 นักการเมืองท้องถิ่น ‘นายก อบจ.ปทุมฯ-เลย’ รับอานิสงส์

ปลดล็อก ม.44 คืนตำแหน่ง 15 นักการเมืองท้องถิ่น ‘นายก อบจ.ปทุมฯ-เลย’ รับอานิสงส์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 15 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี ,

2.นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย

3.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทุบรี

4.นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

5.นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

6.นายสมภาร เคนหาญ นายก อบต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

7.นายประดับ กลิ่นขำ นายก อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

8.นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

9.นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

10.นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

11.ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

12.ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัด อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

13.ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัด อบต.โนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

14.ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

15.จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัด อบต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ทั้งนี้ ภายหลังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบไม่พ้นความผิดและให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม ทั้ง 15 ราย

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านระทึก! รถบรรทุกน้ำมัน 4 หมื่นลิตรพลิกคว่ำ ไหลรั่วลงพื้น หวั่นระเบิด
บทความถัดไป‘ผีแดง’ เล็งสอย ‘ตีเลอมองส์’ เติมแดนกลางแทนที่ ‘ป๊อกบา’ ที่ส่อชิ่งหนีซัมเมอร์นี้