อ.นิด้า แนะ ส.ว.ที่ยังรักศักดิ์ศรี ลาออก จวกวิษณุ แก้ตัวสุดเสื่อม ทำหลักการบ้านเมืองเละเทะ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) แสดงความเห็นกรณีคำชี้แจงของรัฐบาลเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหาส.ว. ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ฟังคุณวิษณุ เครืองาม ชี้แจงเรื่องการสรรหา สว. แล้วดูแปลกๆ คุณวิษณุกล่าวถึง การไม่มีการประกาศคำสั่ง คสช. เรื่องการคัดเลือก ส.ว. ลงในราชกิจจานุเบกษาว่า

“คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่ง ไม่ใช่กฎหมาย ไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นขั้นตอนภายในไม่เกี่ยวกับประชาชน และเป็นวิธีการคัดเลือก”

ข้อสงสัยของประชาชนอย่างผมคือ คำสั่งที่ประกาศตามอำนาจที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นกฎหมายได้อย่างไร

หากใช้คำอ้างข้าง ๆ คู ๆ แบบนี้ คำสั่งอีกหลายฉบับของ คสช. ที่ไม่เกี่ยวกับประชาชน แต่ก็ยังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เห็นจะมีแต่คำสั่งนี้คำสั่งเดียวกระมังที่ไม่ประกาศท่ามกลางคำสั่งนับร้อยฉบับ

ดูเหมือนยิ่งแก้ตัว ก็ยิ่งพันคอตัวเองมากขึ้น มนต์ขลังของพ่อมดแห่งกฎหมายเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ

สิ่งที่พูดและกระทำ ทำให้เกิดความรู้สึกว่า บรรดาท่านทั้งหลายที่มีอำนาจกำลังละเลงหลักการบ้านเมืองจนเลอะเทอะ จนแทบไม่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมทางการเมืองใดหลงเหลืออยู่แม้แต่น้อย สิ่งที่ทำลงไป ดูเหมือนเป็นเพียงการใช้อำนาจแบบดิบ ๆ ตามอำเภอใจ เสียมากกว่า ส.ว. ชุดนี้จึงเป็นชุดที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลของที่มา และก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อสถานภาพของตำแหน่ง ความน่านับถือในตำแหน่งก็มีอยู่อย่างเจือจางยิ่งนัก และยากที่จะพูดได้อย่างเต็มคำว่า คนเหล่านี้เป็นตัวแทนของประชาชน

หาก ส.ว. ผู้ใดยังมีสำนึกแห่งความถูกต้องและรับผิดชอบต่อหลักนิติธรรมของบ้านเมืองอยู่บ้าง ไม่ทราบว่าในมโนสำนึกของพวกเขาสามารถทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร

ผู้ใดที่ยังมีความเชื่อ เคารพ และยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องของบ้านเมือง หลักธรรมาภิบาล และต้องการ

รักษาศักดิ์ศรีที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้าง ลาออกเสียเถอะครับ

แต่ถึงที่สุดแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีใครลาออก ต่างก็คงหาเหตุผลปลอบใจตัวเองให้อยู่ต่อไป ไม่ว่าผู้คนในสังคมจะคิดและพูดถึงพวกเขาเหล่านั้นในแง่มุมใดก็ตาม

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าการ กกท. เชิญผู้สนใจส่งประกวดตราสัญลักษณ์ชิงเงินรางวัล 5 หมื่นประเดิมใช้กีฬาแห่งชาติหมดเขต 20 มิ.ย.
บทความถัดไปก้างตำคอ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 : โดย นายเสียม