‘กรุงเทพโพลล์’ ชี้ประชาชนเกินครึ่งไม่มั่นใจเสถียรภาพรัฐบาลผสม 19 พรรค

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “มุมมองประชาชนต่อความท้าทายที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,196 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.6 เห็นว่ารัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.4 เห็นว่า จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

สำหรับสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดคือ ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่ง โควตารัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 43.8 และจำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่าง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน คิดเป็นร้อยละ 41.6

ส่วนนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีต แบบไร้รอยต่อพบว่า อันดับแรกคือ ช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ปฏิรูปเศรษฐกิจ การลงทุน ที่มีนวัตกรรมและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 58.1 และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 44.7

สุดท้ายเมื่อถามว่านโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุดคือ เพิ่มรายได้ประเทศ เพิ่มรายได้ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ ทวงคืนกำไรให้ชาวสวน ชาวนา คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเศรษฐกิจประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 45.3

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. ความเห็นต่อรัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากน้อยเพียงใดค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 41.2 และน้อยที่สุดร้อยละ 24.4) ร้อยละ 65.6
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 29.7 และมากที่สุดร้อยละ 4.7) ร้อยละ 34.4

2. สิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมือง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่ง โควต้ารัฐมนตรี ร้อยละ 64.1
กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล ร้อยละ 43.8
จำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่าง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ร้อยละ 41.6
ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ร้อยละ 38.7
การชุมนุมประท้วง ภายหลังปลดล็อค ม.44 ร้อยละ 35.5

3. นโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีต แบบไร้รอยต่อ
5 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ร้อยละ 59.6
ปฏิรูปเศรษฐกิจ การลงทุน ที่มีนวัตกรรมและการวิจัย ร้อยละ 58.1
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 44.7
ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย พัฒนาคืนความสุขให้ประชาชน ร้อยละ 28.6
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 22.1

4. นโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุด 5 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เพิ่มรายได้ประเทศ เพิ่มรายได้ประชาชน ร้อยละ 53.1
ทวงคืนกำไรให้ชาวสวน ชาวนา ร้อยละ 51.5
เศรษฐกิจประชารัฐ ร้อยละ 45.3
สังคมประชารัฐ ร้อยละ 38.1
สวัสดิการประชารัฐ ร้อยละ 25.1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดด่านสะเดา-บูกิตกายู ข้ามชายแดนไทย-มาเลย์ได้ 24 ชม. ชี้ช่วยโลจิสติกส์ไหลลื่น แต่ศก.ยังซบ
บทความถัดไปสกัดจับแก๊งขบวนการค้ายาเสพติดซุกตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งข้ามประเทศ