เพื่อไทยจับตา! กอ.รมน.รับไม้ต่อรัฐบาลทหาร ซัด คสช.ซ่อนรูป เปิดทางกองทัพคุมพลเรือน

เพื่อไทยจับตา กอ.รมน.รับไม้ต่อ คสช.หลังหมดอำนาจ “เสธ.แมว” ซัดซ่อนรูป เปิดทางกองทัพคุมพลเรือน 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาและหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจ (ศสส.) พรรคเพื่อไทย อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการเตรียมการปรับโอนหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หลังมีรัฐบาลใหม่ว่า แม้ว่าขณะนี้การรักษาความสงบเรียบร้อยยังคงอยู่ใต้อำนาจ คสช. แต่ก็ยังมีเหตุมาเฟียคิวมอเตอร์ไซค์ ย่านสุขุมวิท ยกพวกตีกันเป็นข่าวดังไปทั่ว ซึ่งบ่งชี้ว่ารูปแบบการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์นั้น เป็นการเข้ามายุติปัญหาได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามแบบซ่อนรูปไว้เพื่อรอการปะทุขึ้นมาใหม่เท่านั้น ดังนั้น พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายความมั่นคงทั้งระบบให้เหมาะสมสู่รูปแบบใหม่ ในการแก้ไขปัญหาแบบกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มิใช่การใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ โดยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจะต้องเป็นบทบาทของฝ่ายพลเรือนและตำรวจเป็นหลัก

“ฝ่ายพลเรือนและตำรวจถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงของการรักษาความมั่นคงภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องสร้างเสริมประสิทธิภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยฝ่ายทหารจะเข้าร่วมปฏิบัติการก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอเท่านั้น ซึ่งการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้น จะประกาศใช้เฉพาะกรณีการป้องกันประเทศต่อสู้กับอริราชศัตรูหรือเพื่อการยุติการจลาจลขั้นรุนแรงที่กฎหมายอื่นที่มิอาจระงับยับยั้งได้เท่านั้น เพราะความเข้าใจของอารยประเทศเมื่อประเทศใดมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะเข้าใจทันทีว่า ประเทศนั้นมีสภาพสถานการณ์สงคราม จึงทำให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนหลีกเลี่ยง กระทั่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น แนวทางเหล่านี้ เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่แทนรัฐบาลสืบทอดอำนาจเสียงปริ่มน้ำที่จะไม่สามารถดำรงสภาพอยู่ได้นานนั้น เราจะสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้แก่ประชาชน ด้วยการแก้ไขปัญหาปรับปรุงระบบความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในให้สอดรับกับความเป็นสากล” พล.ท.ภราดรกล่าว 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image