ครม.รับรองแผนต่อต้านก่อการร้าย UNSC เพิ่มการเฝ้าระวัง ใช้ไทยเป็นแหล่งพักพิง

ครม.รับรองแผนต่อต้านก่อการร้าย UNSC เพิ่มการเฝ้าระวัง ใช้ไทยเป็นแหล่งพักพิง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบและรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายที่ 2462 (ค.ศ.2019) และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคง เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือเผยแพร่แนวคิดก่อการร้าย หาสมาชิก ระดมทุนและวางแผนการก่อการร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า สาระสำคัญที่ไทยในฐานะรัฐสมาชิกจะต้องดำเนินการ เช่น การยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ, การกำหนดความผิดทางอาญาที่รุนแรงสำหรับการดำเนินคดีและลงโทษที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม, การเรียกร้องให้รัฐสมาชิกพิจารณาเปิดเผยบัญชีการอายัดทรัพย์สินระดับชาติหรือระดับภูมิภาคต่อสาธารณะ, การผลักดันให้รัฐสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการและปรับปรุงบัญชีมาตรการลงโทษกลุ่ม ISIL (Da’esh) และกลุ่ม Al-Qaida ให้ทันสมัย และการผลักดันให้รัฐสมาชิกจัดตั้ง หรือยกระดับกรอบการทำงานระดับชาติที่อนุญาตให้หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่สอดคล้องกับภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายที่ส่วนราชการของไทยปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ไทยควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการป้องปรามเกี่ยวกับการห้ามเดินทางเข้าหรือผ่านดินแดน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิบัติการและข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวของเครือข่ายก่อการร้ายกับประเทศต้นทาง ประเทศถิ่นพำนัก หรือเจ้าของสัญชาติ ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางการเงินและการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความเป็นไปได้ที่นักรบก่อการร้ายต่างชาติอาจเลือกเดินทางผ่านเข้าและออกจากไทย ใช้ไทยเป็นที่พักพิง รวมทั้งอาจดำเนินธุรกรรมการเงินในหรือผ่านประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ศุภาลัย” เปิดโครงการใหม่ย่านสามแยกไฟฉายรับการเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
บทความถัดไปกมว.จ่อแก้เกณฑ์ครูทำผิดทางเพศ ลงโทษ ‘ริบใบอนุญาต’ สถานเดียว