‘ป.ป.ช’ เปิดทรัพย์สิน ‘ไก่อู’ กว่า 141 ล. เหตุเมียรวย สะสมเครื่องประดับ แหวนเพชร กำไลเพชร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และกรรมการในรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม โดยรายชื่อที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส 141,928,848 บาท หนี้สินรวม 14,750,797 บาท

เป็นทรัพย์สินของ พล.ท.สรรเสริญ 38,284,155 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10 บัญชี 6,229,992 บาท เงินลงทุน 10 รายการ (ส่วนใหญ่เป็นกองทุนธนาคาร และประกันชีวิต) 5,966,663 บาท เงินให้กู้ยืม 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท รถยนต์ 3 คัน (BENZ E300 และ BENZ C250 ได้มาปี 2557, ฟอร์จูนเนอร์ ได้มา 19 ธ.ค. 61) 8,777,500 บาท ทรัพย์สินอื่น (แหวนเพชร กำไลเพชร นาฬิกา 7 รายการ) 3,310,000 บาท มีหนี้สิน 7,513,162 บาท

มีรายได้ (ไม่ระบุว่าเป็นรายได้ต่อปี รายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง รายได้ 1 ปีหลังพ้นจากตำแหน่ง) รวม 1,288,032 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,972,332 บาท เป็นค่าผ่อนรถ BENZ C250 472,332 บาท ค่าผ่อนบ้าน 9 แสนบาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 4.2 แสนบาท ค่าดูแลบุพการี 1.8 แสนบาท

ส่วนทรัพย์สินของนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส มีทรัพย์สิน 103,644,692 บาท ได้แก่ เงินฝากร่วมกับบุคลอื่น 3 บัญชี 5,621,678 บาท เงินลงทุน 15 รายการ (มีหุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 1 ล้านบาท) 20,188,014 บาท ที่ดิน 6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,520,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (นาฬิกา เครื่องประดับ 74 รายการ) 67,315,000 บาท มีหนี้สิน 7,237,635 บาท

Advertisement

มีรายได้รวม 7.2 แสนบาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด ไม่มีรายจ่าย ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.ท.สรรเสริญให้เงินกู้ยืมแก่นายภวดล บุญเดชะพัฒน์ ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 จำนวนเงิน 5 ล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ และนางณิชุบล แจ้งว่ามีที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 17940 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 09-7-10 ตารางวา ได้มาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561 มูลค่า 10 ล้านบาท และโฉนดเลขที่ 8450 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. เนื้อที่ 11 ตารางวา ได้มาเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 มูลค่า 1 ล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image