‘เจ้าคุณพิพิธ’ ร่ายกลอน ‘ช่อ-ฉ้อ’ ดึงสติสังคมไทย

ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมไทยโดยเฉพาะประเด็นการเมืองอันมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวบุคคลในหลายต่อหลายครั้ง สร้างวิวาทะที่เริ่มลุกลามมากขึ้นทุกที

พระเทพปฏิภาณวาที หรือ ‘เจ้าคุณพิพิธ’ แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม ได้ประพันธ์บทกวีหวังเตือนสติสังคมไทย ให้เผยแพร่ผ่าน ‘มติชนออนไลน์’ ความดังนี้

ช่อ-ฉ้อ

หลายหลายดอก โด่ชี้ฟ้า เรียกว่า “ช่อ”

ห้อยนั้นหนอ เรียกว่า “พวง” แน่ มาแต่ไหน

ช่อมะกอก ช่อมะม่วง พวงมะไฟ

“ทะลาย” ใหญ่ เขื่องขนาด ดื่นดาษมี

 

ที่บ้านฉัน มีชาย ชื่อ “ไอ้ช่อ”

“อีช่อ” ก็ ได้ยิน หลายถิ่นที่

ชื่อ “ช่อ” เรียก กันได้ “คุณ ไอ้ อี”

จิตไมตรี ยิ่งสนิท ชิดเชื้อกัน

 

แต่ระวัง “ไอ้ฉ้อ  อีฉ้อ” ด้วย

มัน “ฉ้อฉวย” เงินทอง  ของเรานั่น

ฉ้อภาษี มิดเม้น เป็นของมัน

“ขี้ฉ้อ” ลั่น มุสา เลี่ยงบาลี

 

สัมปทาน เปอร์เซ็นต์ เห็นชัดชัด

โกงของรัฐ เป็นของตน พวกคนผี

ฉ้ออำนาจ ยศถา บารมี

“ไอ้และอี  ขี้ฉ้อ” หนา น่าด่าเอย ฯฯะ

 

พระเทพปฏิภาณวาที

“เจ้าคุณพิพิธ”

บทความก่อนหน้านี้อิหร่านฮึ่ม! ส่งเรือติดอาวุธหวังยึดเรือน้ำมันอังกฤษ เจอเรือรบคุ้มกันหันปืนจ่อจนต้องล่าถอย
บทความถัดไปทำไม? สมัยรัชกาลที่ 6 จึงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง