โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ทายาท “พันตรีสมศักดิ์ เขียนวงศ์”

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ มีใจความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญให้แก่ เด็กชายจิรพงศ์ เขียนวงศ์ ในฐานะทายาทโดยธรรมของ พันตรี สมศักดิ์ เขียนวงศ์ อดีตเสมียนยุทธการ สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งขณะมีชีวิตอยู่ได้กระทําการรบด้วยความองอาจกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกระทําการให้สําเร็จตามหน้าที่ และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ จนกระทั่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะทําการลาดตระเวนในพื้นที่บ้านบาโงปูโล๊ะ ตําบลเรียงอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการยกย่องตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon