บทนำ : อภิปรายนโยบาย

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ทางรัฐสภาออกระเบียบวาระการประชุม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. แต่ถ้าอภิปรายไม่เสร็จ ยังอภิปรายต่อได้ในวันที่ 27 ก.ค. แต่จะไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้ น่าจะสอดคล้องกับที่พรรคฝ่ายค้านเห็นว่าน่าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้อภิปราย 3 วัน ส่วนที่จะมีการพูดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย สามารถทำได้หรือไม่ นายชวนชี้แจงว่า ระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจะกำหนดไว้ว่าการอภิปรายในเรื่องของความเป็นไปได้ของนโยบายหรือการที่นโยบายจะประสบความสำเร็จ ซึ่งเขาก็มีสิทธิอภิปรายความสามารถของบุคคลนั้นๆ ได้

การประชุมรัฐสภาเพื่อให้ ครม.แถลงนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดไว้ โดยจะไม่มีการลงมติ สาระที่น่าสนใจของการประชุม ได้แก่ การให้สมาชิกรัฐสภาและประชาชนได้รับทราบว่าทิศทางของบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างไร โดยพิจารณาจากนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะใช้บริหารประเทศ โดยสมาชิกทั้ง ส.ส.และ ส.ว.สามารถทักท้วง สนับสนุน หรือแนะนำได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า การยกร่างนโยบายรัฐบาลใช้หลักการดังนี้ตามลำดับ 1.หน้าที่ของรัฐ 2.แนวนโยบายของรัฐ 3.ยุทธศาสตร์ชาติ 4.พิจารณาจากนโยบายของแต่ละพรรคร่วม เพื่อให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ ส่วนเงื่อนไขเวลานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ที่น่าจับตาได้แก่ การที่รัฐบาลต้องจัดทำนโยบายและบริหารงานตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนด ได้แก่ หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ที่วิจารณ์กันมากว่าน่าจะเป็นอุปสรรคของการริเริ่มการพัฒนาใหม่ แทนที่จะเป็นประโยชน์ และหากไม่จัดทำนโยบายตามกรอบดังกล่าวอาจกลายเป็นความผิดทางการเมืองขึ้นมาได้ ทั้งที่ตามหลักของการปกครองประชาธิปไตย รัฐบาลควรจัดทำนโยบายโดยเริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนและของประเทศมากกว่า มิใช่เริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมิได้มีส่วนยกร่างเพียงแต่ร่วมลงประชามติ ในบรรยากาศที่ไม่ได้เปิดกว้างเท่านั้น นอกจากนี้นโยบายที่น่าสนใจคือ การแก้ปัญหาปากท้อง และความเป็นอยู่ของประชาชน และท่าทีของรัฐบาลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เชื่อกันว่าดีไซน์เพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แล้งหนักมาก 16 เขื่อนใหญ่ น้ำไม่เข้าเลย บางพื้นที่ของ จ.พิจิตร ฝนไม่ตกตั้งแต่ปีใหม่
บทความถัดไปบังคับใช้แล้ว ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ฝ่าฝืนปรับ 10% ของรายได้