ด่วน! ศาลรธน. รับคำร้อง ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ มีพฤติกรรมล้มการปกครอง

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้อง มือดี ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ มีพฤติกรรมล้มการปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณาคดี กรณีที่นายณฐพร โตประยูร ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่
ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกรองที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และ
คณะกรรมการบริหารพรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจาณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง ทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 49 กำหนดไว้ว่า ผู้ใดทราบว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ หากอัยการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน ผู้ร้องสามารถยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ แต่ทั้งนี้การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นเหตุยุบพรรค เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคยังกำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่แน่ชัดว่า จะต้องเป็นกรณีที่ศาลพิจารณาจากคำร้องของกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเท่านั้นหรือไม่ หรือหากศาลฯดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรได้ว่าพรรคการเมืองมีการกระทำการที่มีการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็สามารถพิจารณาสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองได้

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา’ ไม่พร้อมเปิดใจถึงคดี ‘แพรวา’ บอกอยู่ในช่วงงานมงคล
บทความถัดไปบช.ปส.ล้อมคอกสกัดกั้นลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ เอาผิดผู้ประกอบการด้วย