คมคำ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 : ยุทธพร อิสรชัย

คมคำ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 : ยุทธพร อิสรชัย

คมคำ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 : ยุทธพร อิสรชัย

บทความก่อนหน้านี้เหยี่ยวถลาลม : มาจากต่างดาว
บทความถัดไปจอดป้ายประชาชื่น : เร่งสร้างบรรยากาศลงทุน