เหยี่ยวถลาลม : ปธ.ฎีกา-อัยการสูงสุด

ในสังคมประชาธิปไตย “ผู้พิพากษา” มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี และ “อัยการ” ก็มีอิสระในการใช้ดุลพินิจสั่งคดี จะผูกมัดก็แต่โดยกฎหมาย

ความมีอิสระที่ว่านั้นจำเป็นที่สุดสำหรับ “ความยุติธรรม”

เพราะ “อิสระ” จึงจะ “ชอบด้วยความยุติธรรม” !

หมายความว่า มีอิสระที่จะไม่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของใคร ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะมี หรือไม่มีอำนาจบริหาร

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย จึงแยกอำนาจ 3 ฝ่ายออกจากกัน

“บริหาร-นิติบัญญัติ-ตุลาการ” ต่างทำหน้าที่ มีอิสระ และรับผิดชอบต่อสถานะนั้นๆ

มีบ้างในบางคราว ที่ “ฝ่ายบริหาร” เหิมเกริมแทรกแซง ก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ ตลอดจนองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล

“เสรีนิยม” จึงไม่เสรี !

ประชาธิปไตยจึงถูกบิดไป ว่านี่คือลักษณะเฉพาะตัว เป็นแบบไทยๆ จนบางครั้งแม้แต่ “ความยุติธรรม” ก็ยังถูกย่ำจนกลายพันธุ์เป็น “แบบไทยๆ”

“หลักกฎหมาย” ไม่มีใครบิดเบือนได้ เว้นแต่ “นักกฎหมาย” ซึ่งส่วนมากจะเกิดจาก “นักกฎหมาย” ที่ทอดตัวรับใช้ฝ่ายรัฐบาล

นักกฎหมายมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรมอย่าง “ผู้พิพากษา” กับ “อัยการ” นั้นต้อง “ประพฤติ” ต่างออกไป

“ระบบยุติธรรม” จะดำรงความเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ได้ ถ้า “ผู้พิพากษา” กับ “อัยการ” มีอิสระ !

จึงต้องกล่าวคำว่า ยินดีต้อนรับ ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นี้

ยินดีต้อนรับ วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดคนที่ 15 ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เช่นเดียวกัน

ขอให้ทั้งสองท่านจงใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาองค์กรยุติธรรมให้สูงขึ้น

องค์กรยุติธรรมจะสูงพ้นกระแสแห่งความเคลือบแคลงสงสัยทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ด้วย “หลักกฎหมาย” และ “หลักธรรม”

จะว่าไปแล้ว “พิพากษา” กับ “อัยการ” นั้นท่านคร่ำหวอดหลักกฎหมายราวกับไหลเวียนอยู่ในสายเลือด ส่วน “หลักธรรม” ก็ไม่ใช่เรื่องราวยุ่งยากซับซ้อน

“หลักธรรม” สำหรับสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย คือคนย่อมเสมอหน้ากัน

ไม่มีคำว่า “ต่างตอบแทน”

กล่าวตามทฤษฎี “ฝ่ายบริหาร” มีวาระ 4 ปี มาแล้วก็ไป

ที่จะค้ำยันให้สังคมมั่นคงและมี “เสถียรภาพ” อย่างแท้จริงนั้นคือ กลไกในระบบยุติธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อัยการ” กับ “ศาล”

ไม่ใช่ปืนกล ไม่ใช่รถถัง ไม่ใช่เครื่องบินรบ ไม่ใช่เรือดำน้ำ ไม่ใช่ทหาร !?!!

บทความก่อนหน้านี้แกนนำชาวสวนมะพร้าวประจวบฯจี้อนุ กมธ.เลิกประชุมยืดเยื้อเร่งสรุปมาตรการแก้ปัญหาราคาร่วง
บทความถัดไปหญิงอิเหนาดับ 1 เซ่นฤทธิ์ดินไหวแรง 6.9