‘บิ๊กป๊อก’ แบ่งงาน มท. คุมเองปกครอง-สถ.-กทม. ‘นิพนธ์’ ดูที่ดิน ปภ. ‘ทรงศักดิ์’ กำกับ พช. โยธา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1535/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

พล.อ.อนุพงษ์ กำกับดูแล 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.กรมการปกครอง(ปค.) 4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 5.กรุงเทพมหานคร 6.การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 7.การไฟฟ้านครหลวง 8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล 1.กรมที่ดิน 2.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 3.การประปานครหลวง 4.องค์การจัดการน้ำเสีย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล 1.กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 2.กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.การประปาส่วนภูมิภาค 4.องค์การตลาด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image