‘มท.’ แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผวจ. 31 ตำแหน่ง ‘ธนาคม’ อธิบดีปกครอง ‘สุทธิพงษ์’ นั่ง พช.

‘มท.’ แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผวจ. 31 ตำแหน่ง ธนาคม อธิบปค. สุทธิพงษ์ นั่งพช.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จำนวน 31 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป อาทิ

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดี กรมการปกครอง

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น เป็น ตำแหน่งอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็น ตำแหน่งอธิบดี กรมที่ดิน

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี กรมที่ดิน เป็น อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Advertisement

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

นายพรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพะเยา

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพิจิตร

นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแพร่

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตราด เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดยโสธร

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำปาง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแพร่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสงขลา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสตูล

นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพิจิตร เป็น ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสระแก้ว

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image