09.00 : INDEX เตือนนิ่มนวล ชวน หลีกภัย ไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

น้ำเสียงของ นายชวน หลีกภัย ที่แสดงความผิดหวังที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ยอมไปตอบกระทู้ถาม”สด”ของ ส.ส.ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทรงความหมาย

ไม่เพียงทรงความหมายในฐานะที่ นายชวน หลีกภัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 2 ครั้ง

หากยังเคยเป็น ส.ส.มาตั้งแต่สมัยเลือกตั้งเมื่อปี 2512

หากยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 ครั้ง

นี่คือนักการเมืองที่เติบใหญ่มาในระบบ”รัฐสภา”อย่างแท้จริง

ทั้งยังเป็นสภาอันมาจากการเลือกตั้งโดย”ราษฎร”ดำรงอยู่ในสถานะอันเป็น”ผู้แทนราษฎร”อย่างเป็นจริง

ในฐานะที่เคยอยู่ในรัฐสภาตั้งแต่ปี 2512 จึงผ่านประสบการณ์มาแล้วหลายนายกรัฐมนตรี

จากยุค จอมพลถนอม กิตติขจร

จากรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 รัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 รัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 รัฐประหารเดือน กุมภาพันธ์ 2534 รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

รู้ในเส้นทางของนายกรัฐมนตรีอันมีพื้นฐานมาจากรัฐประหารเป็นอย่างดี

รู้ในเส้นทางของนายกรัฐมนตรีอันมีพื้นฐานมาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างดี

ในยุคหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ในยุคแห่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกระทำอย่างไรกับสภาและสมาชิกสภาก็ได้

แต่เมื่อผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มาแล้วสภาพและสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมือนเดิม

ต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หนีกระทู้ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อย่างไร แต่ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้น

เมื่อร่างพรบ.งบประมาณเข้าสภา

นั่นหมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องไปนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องเช่นนี้มีหรือที่ นายชวน หลีกภัย จะไม่รู้

เกาะติดการเมือง กับ Line@มติชนการเมือง

เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้เสมา1ให้สหภาพองค์การค้าใจเย็น ขอถก3บอร์ดก่อนตั้ง ‘ผู้อำนวยการ’
บทความถัดไปหน้า1 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562