ลักษณะ ตั้งรับ : ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา : ตั้งรับ การเมือง

การหารือของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตกอยู่ในจุด “รับ” ทางการเมืองอยู่แล้ว

ปฏิบัติการ “หนี” ยิ่งทำให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” รับหนักยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการหนีไม่ยอมตอบกระทู้ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นการหนีไม่ยอมไปตอบกระทู้ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม

ผลก็คือ ต้องตกเป็น “จำเลย”

ผลก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เพียงแต่จะต้อง “หนี” หากในวันพุธที่ 21 สิงหาคม นายปิยบุตร แสงกนกกุล ยังยืนยันที่จะตั้งกระทู้ถามสด

หากแต่พลันที่มีการเสนอญัตติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ

นั่นหมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนจะต้องตกอยู่ในภาวะต้องถูกเรียกตัวเข้า “สภา” อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้พ้น

เท่ากับอาจตกอยู่ในสภาพต้องยอมจำนน

ในทางการทหารยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การทำความผิดอันเนื่องแต่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันที่ 16 กรกฎาคม จะนำไปสู่การถูกรุกกระทั่งต้องพ่ายแพ้

เข้าลักษณะเดินผิดตาเดียว แพ้ทั้งกระดานหรือไม่

เพราะความผิดพลาดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 16 กรกฎาคม เสมอเป็นเพียงความผิดพลาดในทาง “ยุทธวิธี”

ยังไม่อาจขยายกลายเป็นในทาง “ยุทธศาสตร์”

ขณะเดียวกัน มาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญก็เป็นการอภิปรายสอบถามข้อเท็จจริงในลักษณะทั่วไปแต่มิได้มีการลงมติ

ตรงกันข้ามกับ มาตรา 151 ที่อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

กระนั้น หากขยายความผิดพลาดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากมาตรา 161 ไปยังมาตรา 163 เนื่องแต่การแถลงนโยบาย

ก็ไม่แน่ว่า “แผล” จะบานปลาย ขยายใหญ่หรือไม่

หากตรวจสอบสภาพการณ์ทางการเมืองนับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นมา มีความจำเป็นต้องตรวจสอบ และประเมินลักษณะการตั้งรับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเป็นอย่างไร

ดำเนินไปอย่างต้องการปรับแก้และรับผิดชอบหรือไม่

เมื่อตรวจสอบลักษณะกัมมันตะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อตรวจสอบผ่านการหาทางออกในลักษณะเตะถ่วง ยืดเยื้อ

เด่นชัดยิ่งว่าไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง

ตรงกันข้าม ยังใช้ยุทธวิธีแบบเดียวกับที่เคยเล่นเกมยื้อในเรื่องการเลือกตั้ง ตั้งแต่ยุค นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กระทั่งยุค นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ยื้อตั้งแต่ปี 2558 กระทั่งทะลุปี 2562

ขณะที่ปัญหาเลือกตั้งสัมพันธ์กับร่างรัฐธรรมนูญ ปัญหาถวายสัตย์ฯยึดโยงอยู่กับตัวบทของมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ

เกมยื้อจึงอาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างเด่นชัด

กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เมื่อโยงสายยาวไปยังกรณีการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม

ก็พอมองเห็นจุดอ่อนเด่นชัด

เป็นจุดอ่อนอันเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อมาตรา 161 และเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อมาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญซึ่ง DESIGN ให้ “ท่าน” โดยแท้

บทความก่อนหน้านี้สั่งเด้ง 6 จนท.ป่าไม้อุบลฯ เซ่นไม้พะยูงของกลางล่องหน พร้อมตั้ง กก.สอบเร่งสางคดี(คลิป)
บทความถัดไป‘บิ๊กอู๊ด’ ลงพื้นที่สนามบิน เร่งแก้ปัญหาแถวยาว