บทนำ : ค้นหาบรรทัดฐาน

เมื่อกฎหมายเป็นของใหม่ความเห็นที่แตกต่างในการใช้กฎหมายก็ย่อมเกิดขึ้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องไปจบอยู่กับการตัดสินขององค์กรที่กฎหมายมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้ตัดสิน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งประเด็นการร้องเรียนเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คณะรัฐมนตรีได้กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องรอการไต่สวนและวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

ขณะเดียวกันยังมีกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปเสนอยุบพรรคตัวเองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 91(7) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยุบเลิกพรรคดังกล่าว และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยมีข่าวว่านายไพบูลย์ ซึ่งเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป จะสมัครเข้าสังกัดพรรคการเมืองอื่น กลายเป็นประเด็นว่านายไพบูลย์สามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายมีบทบัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองควบรวมกันในช่วงที่เปิดสมัยประชุมสภา โดยมีข้อห้ามบัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อขัดแย้ง นางสดศรีสัตยธรรม อดีต กกต. เห็นว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีบทบัญญัติที่คุ้มครอง ส.ส.ในกรณียุบพรรค ดังนั้นสามารถย้ายไปสังกัดพรรคอื่นได้หลังจากพรรคตัวเองยุบ แต่พรรคฝ่ายค้านและนักกฎหมายบางส่วนมองว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่มีเจตนามิให้พรรคการเมืองควบรวมกันในระหว่างเปิดสมัยประชุม ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมองว่าข้อขัดแย้งจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกเช่นกัน

เชื่อว่าข้อขัดแย้งตามกฎหมายใหม่จะทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ และเมื่อมีเหตุที่เกิดขัดแย้งก็ต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผลจากการวินิจฉัยมีผลต่อองค์กรต่างๆ ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญ ยิ่งเป็นคำวินิจฉัยจากกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยในกรณีต่างๆ ซึ่งมีผลผูกพันกับทุกองค์กรนั้นถือว่ามีความสำคัญ เพราะคำตัดสินจะเป็นจุดสิ้นสุดความขัดแย้งและเป็นการเริ่มต้นของบรรทัดฐานในกรณีดังกล่าว เป็นบรรทัดฐานที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามในวาระต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เปรี้ยวให้สุดกับปาร์ตี้คอนเสิร์ต My way Party on Stage 26 ต.ค.นี้
บทความถัดไปนพค.25 เข้าช่วยเหลือปชช. จ.หนองคายถูกตัดทางสัญจร ใช้รถสะพานเครื่องหนุนมั่นต่อสะพานชั่วคราว