ราชกิจจา เผยแพร่ข้อบังคับประชุมสภาฯ กำหนดชุดแต่งกายส.ส.4 แบบ-ประพฤติตนเรียบร้อย

ราชกิจจานุเบกษา

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562 ที่ลงนามประกาศโดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในข้อบังคับมีทั้งหมด 11 หมวด อาทิ  หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ข้อ 181 สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อยมีสัมมาคารวะและต้องแต่งกายตามที่ประธานสภากำหนด บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภา การแต่งกายของสมาชิกนั้นให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาหรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทานหรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภากำหนด ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุม  ข้อ 182 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานมีอำนาจเตือนห้ามปรามให้ถอนคำพูดห้ามพูดในเรื่องที่กำลังปรึกษากันอยู่ให้กล่าวขออภัยในที่ประชุมหรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมโดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้    ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมหากผู้นั้นขัดขืนประธานมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภานำตัวออกจากสถานที่ประชุมของสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภา  ทั้งนี้วิธีการหรือขั้นตอนการนำตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากำหนดเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของประธานย่อมได้รับความคุ้มครองคำสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งไม่ได้  ข้อ183 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ประชุมหรือบริเวณสภาหรือเข้าฟังการประชุมตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้นและการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วยการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กู้ภัยโคราช จับงูเหลือมขนาดใหญ่หนักกว่า 14 กก.ดอดกินไก่ในฟาร์มวังน้ำเขียว
บทความถัดไปโพดุลถล่มสกลนคร เสียหายยับบ้านพังกว่า 60 หลัง ยายเล่านาทีระทึกหนีตาย