‘ปิยบุตร’ ขอศาลรธน.เคลียร์ให้ชัด ปมแขวน ‘ธนาธร’ จ่อทำหนังสือ เลิกคำสั่งหยุดทำหน้าที่

“ปิยบุตร” ขอศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ให้ชัดปมแขวน ‘ธนาธร’ นอกสภา ยกคดี ‘ดอน’ เทียบ เปิดไต่สวนพยานหลักฐาน เตรียมทำหนังสือยกเลิกคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 30 สิงหาคม ทื่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนค. แถลงถึงกรณีความคืบหน้าคดีรัฐธรรมนูญ กรณีหุ้นวีลัค-มีเดีย ว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 62 ระบุว่า กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 10/2562) ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในคราวประชุมถัดไป นั้น

โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 กกต. ยื่นคำร้อง (จำนวน 4 หน้า) ต่อศาล, วันที่ 23 พ.ค. 2562 ศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว, วันที่ 8 ก.ค. 2562 นายธนาธรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จำนวน 70 หน้า เอกสารหลักฐานประกอบแนบท้าย จำนวน 50 รายการ ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายธนาธรได้รับ “หนังสือแจ้งคู่กรณี ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 62” จากศาล ระบุว่า ตามที่ศาลสั่งให้ กกต. ยื่นคำคัดค้านคำชี้แจงภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 62 นั้น กกต.ได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาต่อศาล โดยขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 62 โดยกกต. อ้างว่า “ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมเอกสารประกอบ และยื่นบัญชีระบุพยานเอกสาร และพยานบุคคล ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 62 ผู้ร้องขอกราบเรียนต่อ ศาลว่า ผู้ถูกร้องได้กล่าวอ้างเอกสารประกอบและยื่นบัญชี ระบุพยานซึ่งเป็นเอกสารจำนวนมาก เอกสารที่ผู้ถูกร้อง ได้กล่าวอ้างส่วนมากอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ร้องต้องใช้ระยะเวลาในการ ตรวจสอบเอกสารเหล่านี้พอสมควร เพื่อใช้ประกอบใน การคัดค้านคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง” ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของ กกต. และวันที่ 2 สิงหาคม 62 นายธนาธร ได้รับ “หนังสือแจ้งคู่กรณี ลงวันที่ 2 สิงหาคม 62” จากศาล โดยศาลส่ง “คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และคำคัดค้านคำขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ หน้าที่” ของ กกต. มาให้ทราบ ซึ่งมีเนื้อหาเพียง 4 หน้า ครึ่งเท่านั้น และโต้แย้งนายธนาธรเพียง 2 ประเด็น ซึ่งเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย แต่ในส่วนของข้อเท็จจริงอันมีพยานเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลภายนอก ที่ กกต. อ้างในคำร้องขอขยายระยะเวลานั้น ปรากฏว่า กกต. ไม่ได้โต้แย้งใดๆ ในปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเหล่านี้เลย

นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า วันที่ 13 สิงหาคม 62 สำนักข่าวอิศรารายงานว่า “27 สิงหาคม ศาล รธน.นัดวาง กรอบไต่สวนคดีหุ้น “ธนาธร” อ้างทนายโนตารีเป็น พยาน” มีข้อสังเกตว่า สำนักข่าวอิศราสามารถเข้าไปล่วงรู้ตารางนัดภายในขององค์คณะตุลาการคดีนี้ได้อย่างไร เมื่อเราสอบถามไปที่ศาล ศาลก็ไม่สามารถอธิบายได้ กระบวนการถัดจากนี้ โดยทั่วไป ศาลต้องนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐาน ซึ่งต้องกำหนดนัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (มาตรา 61) และกำหนดวันไต่สวนคราวเดียวกัน (มาตรา 59 วรรคสอง) ซึ่งปกติ จะนัดล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนวันไต่สวนจริง (เทียบคดีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย) จึงน่าสนใจว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะอภิปรายเรื่องวางกรอบการไต่สวน ตามกระบวนการที่เพิ่งดำเนินไป เหตุใดจึงต้อง “อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย” ถึงสองนัดประชุมหรือนี่คือการประชุมวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีกันแน่ ข้อพิพาทคดีนี้ สาระสำคัญไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้อง (นายธนาธร) ได้อ้างในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่นายธนาธรยกขึ้นต่อสู้โต้แย้งคำร้องนั้น ผู้ร้องไม่โต้แย้งนายธนาธรแต่อย่างใด ในเมื่อผู้ถูกร้องอ้างข้อเท็จจริงและนำสืบความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริง ศาลจะไม่ทำการไต่สวนได้อย่างไร อย่างน้อย ก็พึงไต่สวน กกต. ให้สิ้นกระแสความว่า ข้อเท็จจริงที่นายธนาธรอ้างไม่ถูกต้องอย่างไร ตามหลักการรับฟังความทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ อันเป็นหลักการสำคัญในระบบวิธีพิจารณาคดีในนิติรัฐและเป็นหัวใจของวิธีพิจารณาคดีของศาล

เมื่อเทียบกับคดีนายดอน ที่มีการไต่สวนคดี ทั้งที่มีการอ้างข้อเท็จจริงน้อยมาก อีกทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่นายดอนทำขึ้นเองฝ่ายเดียวทั้งสิ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในคดีของนายดอนนั้น ศาลไม่ได้สั่งให้นายดอนยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวและศาลสั่งให้มีการนัดตรวจพยานและนัดไต่สวนต่อไป หากพิจารณาเปรียบเทียบกับคดีนายดอนแล้ว ก็ควรคาดหวังได้ว่า คดีของนายธนาธรก็คงได้รับการปฏิบัติเสมือนกัน นายธนาธรได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอให้ศาลกำหนดวันไต่สวนไปตั้งแต่วันที่ 8 และ 15 กรกฎาคม 62 แล้ว แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นายธนาธรจึงจำเป็นต้องทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลอีกครั้ง เพื่อให้ศาลพิจารณายกเลิกคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสั่งให้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันไต่สวนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตบสาวไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนคลับที่ปัตตานี
บทความถัดไป‘สมเด็จพระสังฆราช’ มีรับสั่ง คพ. หารือ พศ.จัดการมลพิษในวัดทั่วปท.