คนตามข่าว วันที่ 7 กันยายน 2562 : ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.คนใหม่

คนตามข่าว วันที่ 7 กันยายน 2562 : ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.คนใหม่

คนตามข่าว วันที่ 7 กันยายน 2562 : ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.คนใหม่

นั่งเก้าอี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แทนที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย.คนปัจจุบัน มือขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ลุยผลักดันออกกฎหมายเพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในรัฐบาลบิ๊กตู่ 1 ที่ถูกโยกไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามมติ ครม. 3 กันยายน ที่เห็นชอบตามการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวม 4 ราย

ไพศาล เกิด 15 พฤศจิกายน 2505 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จบปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2531) อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา (2544)

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา (2545) หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19 (2546)

อื่นๆ อาทิ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้า (2549) นบส.รุ่นที่ 66 สำนักงาน ก.พ. บยป.รุ่นที่ 5 จากสำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง (2557) วปอ.รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2559)

ไต่เพดานมาจากนายแพทย์ 4 โรงพยาบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง ปี 2531

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ปี 2535 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2544

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (2548) สิงห์บุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ระหว่าง 2548-มกราคม 2556

19 มกราคม-30 กันยายน 2559 รองเลขาธิการ อย. และโยกนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในปีเดียวกัน

1 ตุลาคม 2561 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 ปีให้หลัง

1 ตุลาคม 2562 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย.ตามมติ ครม.ล่าสุด 3 กันยายน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทกรโพสต์ ยิ่งปิดกั้น ประชาชนยิ่งอยากรู้
บทความถัดไปเรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (163) ตอนแรก 成语故事 (163) 上