09.00 INDEX เบรก ปรีดิยาธร เทวกุล ที่ขอนแก่น รัฐธรรมนูญ กับปากท้องประชาชน

09.00 INDEX เบรก ปรีดิยาธร เทวกุล ที่ขอนแก่น รัฐธรรมนูญ กับปากท้องประชาชน

ทำไมเสวนาจินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ที่จะมี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงต้องสะดุด เมื่อมีประกาศจากเวบเพจ New Consensus Thailand ออกมาว่า ด่วน งานถูกบีบให้ยกเลิกสถานที่ ไม่สามารถจัดที่มหาวิทยา ลัยขอนแก่นได้ตามกำหนดเดิม

คำตอบ 1 เพราะมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นวิทยากร

คำตอบ 1 ซึ่งแหลมคมมากยิ่งกว่า เพราะมี ม.ร.ว.ปริดิยาธร เทวกุล และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิช ร่วมเป็นวิทยากรหลักที่สำคัญ

ภายใต้หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับปากท้องประชาชน”

ต้องยอมรับว่า NCT หรือ New Consensus Thailand จัดมาแล้ว 2 หน

หนแรกที่เชียงใหม่ หนที่สองที่สงขลา

หนแรกมี นายกษิต ภิรมย์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และนายโคทม อารียา

หนสองมี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณ

ทั้ง 2 หนมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมด้วยทั้งในฐานะผู้อภิปรายและเป็นคนปิดท้ายด้วยการปาฐกถา แต่ก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

แต่พอถึงหนที่ 3 อาจมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมเสวนา

กระนั้น ที่ทนไม่ได้นอกเหนือจาก 1 มีการขยายผลจาก นายโคทม อารียา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ไปร่วมกับ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ จัดตั้ง”ภาคีเครือข่าย”ขึ้น

หากที่ปวดแสนปวดร้อนอย่างมากคือ การออกโรงของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิช

โดยเฉพาะหัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับปากท้องประชาชน”

มีความเป็นไปได้ว่า การกดดันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างโดดๆ

หากแต่น่าจะมาจาก “ส่วนกลาง”

โดยเฉพาะ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลหลังรัฐประหารเมื่อปี 2557

นี่เป็นเรื่องที่ “รัฐบาล” ยอมไม่ได้

บทความก่อนหน้านี้อียูแก้ไขระเบียบการติดฉลากสิ่งแวดล้อม เริ่มกลุ่มโทรทัศน์
บทความถัดไปปลื้มไทยกวาด 23 รางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด แชมป์สูงสุดต่อเนื่องปีที่ 10