ศรีสุวรรณลุยร้อง กกต. สอบคุณสมบัติพิเชษฐ สถิรชวาล ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อให้ กกต.ไต่สวน สอบสวน กรณี คุณสมบัติของนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ว่ามีคุณสมบัติเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)หรือไม่ ภายหลังปรากฏข้อมูลว่า อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 98(18) ประกอบมาตรา 235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากสมาคมฯพบว่า เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 29/2546 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ชี้ขาดว่านายพิเชษฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือกเป็น สส. สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ

“ขอให้ กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิเชษฐ ว่าเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ และหากพบว่าเข้าข่ายให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเพิกถอนการดำรงตำแหน่ง สส. ต่อไป และให้ดำเนินการเอาผิดตามมาตรา 151ตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 เนื่องจากทราบรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี” นายศรีสุวรรณ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 62
บทความถัดไป‘น้องเมย์’ยังครองมือ 6 โลกเหนียวแน่น ‘กิ๊ฟ-วิว’ ขยับมาติดมือท็อป 10 หญิงคู่