เปิดรายชื่อประธานกมธ. 35 คณะ ฝ่ายค้านคว้าไป 18 เก้าอี้

วันที่ 12 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน ซึ่งในวันนี้คณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 8 คณะ

1.กมธ.การตำรวจ มี นายนิโรจ สุนทรเลขา เป็นประธาน
2.กมธ.กรรมาธิการการสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ มี นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย เป็นประธาน
3.กมธ.การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน มี นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม เป็นประธาน
4.กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร มี นายอนันต์ ผลอำนวย เป็นประธาน
5.กมธ.การทหารมี พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธาน
6.กมธ.การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มี นายสุชาติ อุสาหะ เป็นประธาน
7.กมธ.การป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด มี นายนิพันธ์ ศิริธร เป็นประธาน
8.กมธ.การวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เป็นประธาน

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 4 คณะ

1.กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มี นายอันวาร์ สาและ เป็นประธาน
2.กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ มี นางกันตวรรณ ตันเถียร เป็นประธาน
3.กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ มี นายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธาน
4.กมธ.การสวัสดิการสังคม มี นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นประธาน

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 4 คณะ

1.กมธ.การคมนาคม มี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธาน
2.กมธ.การท่องเที่ยว มี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นประธาน
3.กมธ.การกีฬามี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นประธาน
4.กมธ.การสาธารณสุข มี นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธาน

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ

1.กมธ.ส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม มี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นประธาน

ฝ่ายค้าน 18 คณะ

พรรคเพื่อไทย (พท.) 10 คณะ

1.กมธ.การศึกษา มี นายนพคุณ รัฐผไท เป็นประธาน
2.กมธ.การพลังงาน มี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เป็นประธาน
3.กมธ.อุตสาหกรรม มี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เป็นประธาน
4.กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ มี นายไชยา พรหมา เป็นประธาน
5.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคมี นายมานะ โลหะวณิชย์ เป็นประธาน
6.กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มี นางมุกดา พงษ์สมบัติ เป็นประธาน
7.กมธ.การปกครอง มี นายไพจิต ศรีวรขาน เป็นประธาน
8.กมธ.การต่างประเทศ มี นายศราวุธ เพชรพนมพร เป็นประธาน
9.กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน มี นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นประธาน
10.กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย มี นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เป็นประธาน

อนาคตใหม่ (อนค.) 6 คณะ

1.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน
2.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มี พล.ท.พงศกร รอดชมภู เป็นประธาน
3.กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน
4.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นประธาน
5.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ มี นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล เป็นประธาน
6.กมธ.การแรงงาน มี นายสุเทพ อู่อ้น เป็นประธาน

เสรีรวมไทย 1 คณะ

กมธ.การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ มี พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส เป็นประธาน

ประชาชาติ 1 คณะ

กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ มี นายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน

รวม 35 คณะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย
บทความถัดไป‘สวนกุหลาบ’ เจ้าภาพบอลจตุรมิตร คู่เปิดสนาม 9 พ.ย. ‘อัสสัมฯ’ บู๊ ‘คริสเตียน’