เปิดโฉมเว็บไซต์วารสารเผยแพร่ ‘ธีสิส’ ป.เอก ธรรมนัส

สืบเนื่องกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำวุฒิการศึกษา วิทยานิพนธ์ และใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาแสดงแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 12 กันยายนเพื่อยืนยันว่าตนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อีกทั้งมีการกล่าวถึงวารสาร “ยูโรเปียน” ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ของตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ที่เผยแพร่บทความดังกล่าว คือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Foreign Credential Evaluation (การประเมินผลการศึกษานักศึกษาต่างชาติ – เอฟซีอี) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภาษาไทย http://www.usfce.com

บทความดังกล่าวชื่อเดียวกับวิทยานิพนธ์ว่า ‘The Forms of Local Performance Development and Promotion with Image and Identity in Order to Increase the Value Added and Value Creation  : A Case Study of Phayao Province

หรือ รูปแบบของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและการส่งเสริมภาพลักษณ์รวมถึงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา 

โดยปรากฏชื่อผู้เขียนทั้งสิ้น 5 ราย โดยมีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นชื่อแรก

สำหรับลำดับเนื้อหาในบทความประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ บทคัดย่อ การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดต่างๆ กระบวนวิธีวิจัย ผลการศึกษา บทสรุปและการอภิปราย รวมถึงข้อเสนอแนะ อาทิ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบดังกล่าวกับจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นต้น  (ดาวน์โหลด)

ทั้งนี้ ด้านบนของเอกสารบทความ ปรากฏชื่อเว็บไซต์  European Journal of Scientific Research มีจำนวน 12 หน้า เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏในเอกสาร พบเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่บทความวิชาการซึ่งเน้นไปในด้านวิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ยา ฯลฯ

ทั้งนี้ วารสารดังกล่าวปรากฏชื่อในเว็บไซต์ predatoryjournal.com ซึ่งเผยแพร่รายชื่อวารสารทางวิชาการที่อ้างว่าไม่มีคุณภาพแต่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างรายได้เป็นหลัก

 

 

บทความก่อนหน้านี้ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.โซลาริส ต่อดีเอสไอ
บทความถัดไปหนุ่มใหญ่มาร้านสะดวกซื้อ คาดโรคประจำตัวกำเริบ วูบดับคารถจักรยานยนต์