ครม.ตั้ง ‘ธีรภัทร ประยูรสิทธิ’ นั่งปลัดสปน.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้ง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจการพิเศษ ประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และเห็นชอบแต่งตั้งนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ครม.มีมติอนุมัติรับโอน น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมการ เป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉันทานน์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายวสันต์ นุ้นภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็น อธิบดีกรมหม่อนไหม และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กบง.ตรึงราคาเบนซิน-ดีเซลช่วยปชช.
บทความถัดไป‘พุทธิพงษ์’ เผย ‘พลังประชารัฐ’ ยังไม่วางตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯกทม. ย้ำ เฟ้นคนดีที่สุด