สถิติสภา 1 สมัย ประชุมได้ 24 นัด ผ่านกม.ได้2ฉบับ ลุกหารือพุ่งเป็นพันเรื่อง

สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย ประชุม 24 นัด ผ่านกม.ได้ 2 ฉบับ มียอดสมาชิกลุกหารือพุ่งเป็นพันเรื่อง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 มีการประชุมสภาฯ รวม 24 ครั้ง และมีการประชุมร่วมรัฐสภา รวม 4 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 1.1 ร่างพ.ร.บ.ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 2 ฉบับ 1.2 ร่างพ.ร.บ.ที่รอการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จำนวน 1 ฉบับ 1.3 ร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คำรับรองจากนายกฯ เนื่องจากเป็น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวด้วยการเงิน 1 ฉบับ 1.4 ร่างพ.ร.บ.ที่รอการวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ฉบับ และ 1.5 ร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ฉบับ ผู้เสนอขอถอน 1 ฉบับ

2.ข้อบังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประกาศราชกิจการ และมีผลคับใช้แล้ว 1 ฉบับ 3.ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการนั้น ได้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. .. จำนวน 39 คน จำนวน 1 ฉบับ 4.พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 173 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จำนวน 1 ฉบับ

5.ญัตติ แบ่งเป็น 5.1ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครม.โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152 จำนวน 1 ญัตติ 5.2 ญัตติที่พิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 4 ญัตติ 5.3 ญัตติที่ส่งรัฐบาลดำเนินการ จำนวน 3 ญัตติ 5.4 ญัตติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกมธ.จำนวน 18 ญัตติ 5.5 ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน จำนวน 2 ญัตติ 5.6 ญัตติที่รอการพิจารณาจำนวน 106 ญัตติ 5.7 ญัตติ ที่รอการบรรจุสู่ระเบียบวาระ จำนวน 13 ญัตติ 5.8 ญัตติ ที่อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานสภา จำนวน 4 ญัตติ

6.รายงานของกมธ.วิสามัญ จำนวน 1 เรื่อง 7.กระทู้ถาม 7.1 กระทู้ถามสด (ตามข้อบังคับ พ.ศ.2551) 16 กระทู้ 7.2 กระทู้ถามถามสดด้วยวาจา 6 กระทู้ 7.3 กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุม 20 กระทู้ และ 7.4 กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา 36 กระทู้ 8. ส.ส.ขอปรึกษาหารือในที่ประชุมสภา จำนวน 1,399 ข้อหารือ 9.เรื่องอื่นๆ 9.1 เรื่องที่พิจารณาแล้ว 4 เรื่อง 9.2 เรื่องรับทราบรายงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 9 เรื่อง 9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 8 ของพ.ร.บ.กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556 จำนวน 1 เรื่อง และ 9.4 ตั้งกมธ.วิสามัญประจำสภา จำนวน 35 คณะ 1 เรื่อง

สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จำนวน 4 ครั้ง มีผลดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ความเห็นชอบ บุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2.การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ และ 3 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ … คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. …. เสร็จแล้ว รอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยโวย ‘ฉัตร์ชัยเดชา’ โดนปล้น! ตกรอบ 16 คนกำปั้นไอบ้าเวิลด์ที่รัสเซีย
บทความถัดไปผู้บังคับบัญชายัน รองสารวัตรสอบสวนยิงตัวดับ ไม่มีปัญหาเรื่องงาน