กอ.รมน.ประชุม วางมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กอ.รมน.ประชุมวางมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พล.ต.ธนาธิป  สว่างแสง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กอ.รมน. โดย ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม 18 หน่วยงาน การประชุมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้สามารถรับมือต่อภัยคุกคามได้ รวมถึงการพิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

สำหรับในที่ประชุม ได้หารือถึงสถานการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ปัจจุบันมีรูปแบบการโจมตี วิธีหลอกลวง โดยใช้เว็บไซต์ปลอม การแชร์ข้อมูลที่มีความประสงค์ร้าย ทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล  เพื่อทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของภาครัฐ

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พูดคุยถึงมาตรการในด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของหน่วยงาน โดยการติดตั้งระบบคัดกรองข้อมูลข่าวสารและการดูแลระบบข้อมูลเครือข่าย การกำหนดกฎระเบียบมาบังคับใช้  คือ วิธีการเข้าสู่ระบบ Internet ซึ่งต้องแสดงตัวตนจึงจะเข้าใช้งานได้ นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแนะแนวทางการป้องกันด้วยวิธีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าใช้การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้ของประชาชนให้เท่าทัน ป้องกันการถูกหลอกลวงมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยเฉพาะในด้านการสร้างข่าวปลอม

“เพื่อเป็นการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงระดับนโยบาย จะต้องเข้าใจและเห็นไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีคู่มือเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”โฆษก กอ.รมน. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดแชตลับ! ลันลาเบลส่งข้อความหาเพื่อนให้มารับที่ห้องปาร์ตี้
บทความถัดไป“ชินวรณ์” ชี้ฝ่ายค้านไม่ควรเล่นการเมืองมากเกิน