บทนำ : ปฏิบัติตามสัญญา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ จากความแข็งแกร่งภายในสังคมไทย” ที่เอเชีย โซไซตี้ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตอนหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้วางรากฐานด้านต่างๆ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องและการเอารัดเอาเปรียบในสังคม ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลปรับปรุงกฎระเบียบ และวิธีทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนเพิ่มขึ้น ด้านสังคม รัฐบาลประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ กำกับดูแลการจัดการปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ด้านการเมือง ปฏิบัติตามโรดแมปอย่างครบถ้วน ต่อจากนี้ ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีเป้าหมายคือ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2579

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ร่วมประชุมว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) โดยกล่าวว่า ความสำเร็จด้านสาธารณสุขของไทยมีพื้นฐานจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนด้านสุขภาพเป็นการลงทุนทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคต ประชาชนที่มีสุขภาพดีจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถทำได้จริง หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยแบ่งปันประสบการณ์ของไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ประการ คือ ความเท่าเทียม ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกระดับรวมทั้งเน้นการส่งเสริมบริการสุขภาพในระดับมูลฐานที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง

คำแถลงของนายกฯในการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นคำสัญญาต่อประชาคมโลกถึงทิศทางของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งประเด็น การเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งบางเรื่องได้รับความยอมรับได้แก่ การดูแลสุขภาพประชาชน แต่บางเรื่องยังต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องกฎกติกา และปัญหาความเป็นธรรม สิทธิเสรีภาพและปัญหาสองมาตรฐาน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ หากรัฐบาลมุ่งมั่นจะผลักดันตามแนวทางที่ประกาศไว้ต่อประชาคมโลก

บทความก่อนหน้านี้คนเขียน ‘ลายกินรี’ เสียใจและเสียดาย บอกถ้าเหมอยู่จะเป็นที่จดจำ เผยเลือกจบชีวิตแบบเดียวกับตัวละคร
บทความถัดไปแฟชั่นเท่ๆ จาก Mame Kurogouchi อิน ปารีส