คนตามข่าว : ประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ตกค้างเข้า ครม.ไม่ทันสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เจ้ากระทรวงยืนยันหนักแน่นถึงช้า 1 สัปดาห์ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออย่างแน่นอน

ล่าสุด ประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่แล้วทดแทน การุณ สกุลประดิษฐ์ ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายนที่ผ่านมา

ที่ประชุม ครม. 7 ตุลาคม เห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย โดยประเสริฐเป็น 1 ในจำนวนนั้น

เกิด 16 กรกฎาคม 2503

ปริญญาตรี (ค.บ.) การพลศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา อื่นๆ อาทิ นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., นักบริหารระดับสูง : หัวหน้าส่วนราชการ นบส.2 สำนักงาน ก.พ., หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 (ปริญญาบัตร วปอ.)

เส้นทางชีวิตราชการ เริ่มจากตำแหน่งครู 2 สปจ.บุรีรัมย์ บรรจุ 2 มิถุนายน 2523 เติบใหญ่ ก้าวหน้าเรื่อยมา 1 กันยายน 2534 นักวิชาการศึกษา 4 สป.ศธ.

15 พฤษภาคม 2538 หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดบุรีรัมย์, 15 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ตุลาคม 2550 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17 กรกฎาคม 2552 รองเลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน.

1 ตุลาคม 2553 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) 29 เมษายน 2554 เลขาธิการ กศน.

จากนั้นนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 29 กรกฎาคม 2557

22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 (อีกหน้าที่หนึ่ง)

1 ตุลาคม 2559 ขยับเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สดๆ ร้อนๆ ล่าสุด ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติ ครม.7 ตุลาคม 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon