คนตามข่าว วันที่ 12 ตุลาคม 2562 : ดวงตา ตันโช ส้มหล่น-นั่งเลขาธิการราชบัณฑิต

คนตามข่าว วันที่ 12 ตุลาคม 2562 : ดวงตา ตันโช ส้มหล่น-นั่งเลขาธิการราชบัณฑิต

คนตามข่าว วันที่ 12 ตุลาคม 2562 : ดวงตา ตันโช ส้มหล่น-นั่งเลขาธิการราชบัณฑิต

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

โอนย้ายดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 7 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ทดแทน กนกวลี ชูชัยยะ ที่เกษียณอายุราชการ ตามการเสนอของ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม

เหตุผลที่ต้องโอนข้าราชการจากสำนักนายกฯเข้าดำรงตำแหน่งนี้

เนื่องจากเลขา-รองเลขา ราชบัณฑิตยสภาเกษียณพร้อมกันทั้งหมด

ดวงตา เกิด 29 กรกฎาคม 2504 จบปริญญาตรี วทบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ปริญญาโท วทม. เศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก (Ph.D., Agricultural Economics), Catholic University of Leuven Belgium

อื่นๆ อาทิ หลักสูตร พตส.รุ่นที่ 9 วปอ.รุ่นที่ 57

ผ่านการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงระหว่าง 30 ธันวาคม 2554-29 มกราคม 2558

จากนั้น นั่งผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ จนถึง 1 ตุลาคม 2558

2 ตุลาคม 2558 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

ตามด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 8 ตุลาคม 2561

ล่าสุด โอนย้ายดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา คุมส่วนราชการระดับเทียบเท่ากรม แหล่งรวมนักวิชาการระดับสูง ปราชญ์ของประเทศ สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้ที่เกษียณอายุราชการ

บทความก่อนหน้านี้‘ธนาธร’ ลั่น ‘ไม่มีเงินให้ มีแต่ความจริงใจ’ ช่วยผู้สมัครนครปฐมหาเสียง (คลิป)
บทความถัดไป‘ถาวร’ เผย ทุกเที่ยวบินขึ้น-ลงด้วยความปลอดภัย ก่อน ‘ฮากิบิส’ ถล่มญี่ปุ่น