การ์ตูนอรุณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 : คับทุกเม็ด : โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์

การ์ตูนอรุณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 : คับทุกเม็ด : โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์
บทความก่อนหน้านี้ดินไหว 6.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ดับ 4
บทความถัดไปเดินหน้าชน : อภิปรายครั้งที่ 3 : โดย ทรงพร ศรีสุวรรณ