บทนำ : เลือกตั้งซ่อมนครปฐม

ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐมเขต 5 เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม ออกมาอย่างไม่เป็นทางการสรุปได้ว่า นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือได้ 37,675 คะแนน รองลงมาคือ นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ 28,216 คะแนน นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ 18,425 คะแนน นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย 2,261 คะแนน น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ 467 คะแนน นายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 226 คะแนน และน.ส.สิริขวัญ แย้มมูล พรรคพลังสังคม 154 คะแนน ตามลำดับ

การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,542 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 91,043 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 บัตรดี 87,424 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.03 บัตรเสีย 1,623 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.78 บัตรไม่เลือกผู้ใด 1,996 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19 โดยผลการเลือกตั้งที่ออกมาทำให้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งคราวที่แล้วได้รับการเลือกตั้ง คราวนี้ประชาชนไม่ได้เลือก นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งนี้ ยังทำให้ฟากฝั่งรัฐบาลมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังการเปิดหีบนับคะแนนไปได้พักใหญ่ คือ การออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเขต 5 จ.นครปฐม ให้สัมภาษณ์ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงให้กับนายสุรชัย แม้วันนี้จะยังไม่ได้รับเลือกตั้ง ขณะที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ ยอมรับว่าคะแนนที่ได้นั้นไม่น่าพอใจ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่ทำให้คะแนนเสียงหายไปว่า อาจมาจากการเลือกตั้งวันพุธทำให้ฐานเสียงไม่ได้มาใช้สิทธิ

การเลือกตั้งแต่ละครั้งย่อมมีผู้ที่สมหวังและผู้ที่ผิดหวัง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปทุกคนมีวาระการทำงาน หมายความว่าเมื่อทำงานครบวาระหรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ การเลือกตั้งแต่ละครั้งทุกพรรคการเมืองมีโอกาสที่จะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชาชน ส่วนข้อบกพร่องหรือการกระทำผิดใดๆ สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ และแก้ไขได้ กระบวนการเช่นนี้ทำให้ประเทศไม่มีทางตัน การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำว่าวิธีการเลือกตั้งนั้นยืดหยุ่น และเหมาะสมกับโลกปัจจุบันมากกว่าการรัฐประหารที่ประเทศไทยเคยใช้แล้วจนบัดนี้ยังไม่หลุดพ้นจากวิบากกรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอฟฟี่เบรก : ซุปเปอร์แด๊ด
บทความถัดไปด่วน !! กระทรวงพาณิชย์ แถลงกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ จีเอสพี ไทย