มท.2 เปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ’

มท.2-เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงแรมเดอะเบคเวเคชั่นราชมังคลา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายก ทน.สงขลา นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการดำเนินงานโครงการเชิงรุกคือ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียซึ่งมีอยู่เดิมในพื้นที่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตควบคู่ไป

นายนิพนธ์ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญไปสู่การปฎิบัติ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา จัดทำโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ องค์การจัดการน้ำเสียชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนใกล้เคียง ของ ทน.สงขลา ซึ่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองขวาง และประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชน มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งรองรับนำสาธารณะ โดยไม่ได้ผ่านการบำบัดในขั้นต้น

Advertisement

จากนั้น นายนิพนธ์เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทน.สงขลา สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสงขลา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image