‘หญิงหน่อย’ ขอทุกพรรคจริงใจแก้ปัญหาประเทศ ชงคนเสนอตัวนั่งปธ.กมธ.แก้รธน.ประกาศสัญญาประชาคม กันวาระแฝง

‘หญิงหน่อย’ ขอทุกพรรคจริงใจแก้ปัญหาประเทศ อยากเห็น รธน.เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ – ขจัดความเหลื่อมล้ำ ชงคนเสนอตัวนั่ง ปธ.กมธ.แก้ รธน.แสดงวิสัยทัศน์-ประกาศสัญญาประชาคม ป้องกันวาระแอบแฝง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย นิสิตดุษฎีบัณฑิต คณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อ “การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง”

หลังการบรรยาย คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในเวลานี้ ว่าบุคคลใดจะมาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการ โดยระบุไว้รวม 6 ประเด็น

1.รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง แม้แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้สั่งให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจ ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตนเองได้ และนับตั้งแต่เป็นรัฐบาล คสช.ต้องออก ม.44 ยกเว้นการใช้บังคับรัฐธรรมนูญหลายครั้ง จนถึงเป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ยังทำตามรัฐธรรมนูญของตัวเองไม่ได้

2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำโดยวิธีง่ายๆ คือการแก้ ม.256 เพียงมาตราเดียวเพื่อปลดล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากสาขาอาชีพ จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นตัวแทนของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้

3.คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่า ถ้าทุกพรรคการเมืองจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ตั้งใจทำกฎกติกาของประเทศให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ มิใช่ทำเพื่อคนบางกลุ่มอย่างในปัจจุบัน ก็สามารถใช้วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกคน ทุกพรรค รวมทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน คณาจารย์ผู้รอบรู้ทั้งหลาย มาร่วมมือกันหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศ

สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ “รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ” สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาประเทศที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ทันโลกได้

4.รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความมั่นคงและอนาคตให้คนไทย กระจายโอกาสกระจายรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ลดการใช้อำนาจและทุนผูกขาดประเทศ จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่สูงมากอย่างในปัจจุบัน

5.สำหรับตำแหน่งประธานกรรมาธิการ ทุกคนมีสิทธิเสนอตัวมาทำหน้าที่ แต่ผู้เสนอตัวมาทำหน้าที่ประธาน ควรแสดงวิสัยทัศน์ และให้ “สัญญาประชาคม” กับประชาชน ว่าจะมาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง จริงใจ ด้วยวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ให้ได้มาซึ่งการแก้มาตรา 256 จนถึงการจัดเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนได้

6.การทำหน้าที่ประธานจะต้องไม่มีวาระแอบแฝง ไม่เป็นประธานเพื่อมาป่วนและขัดขวางการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ” ในครั้งนี้

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูพฤติกรรมของแต่ละพรรคการเมืองในการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดี เพื่อส่งเสียงเรียกร้องความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ยังย้ำถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการแก้ไข โดยมีเจตนารมณ์ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศในสองเรื่องใหญ่

ประกอบด้วย ปัญหาความไม่ปรองดองจากโครงสร้างที่เขียนในรัฐธรรมนูญ และไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ไปยึดโยงกับกลุ่มอำนาจ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นไปเพื่อให้คนกลุ่มเล็กสามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ ขณะที่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศกลับไม่มีสิทธิมีเสียง

ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะเมื่อมีการผูกขาดอำนาจ นโยบายต่างๆ จึงเอื้อแค่กลุ่มทุนใหญ่ สิทธิของประชาชนคนตัวเล็กที่จะเกิดโอกาสในการทำมาหากินจึงถูกปิดกั้น การกระจายอำนาจลดน้อยลง ซึ่งการรวมศูนย์อำนาจในลักษณะเช่นนี้เป็นเสมือนการรวมศูนย์ทุน จึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำอย่างที่เห็น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วราวุธ” เปิดวงเสวนา “Talk To Top Vol.1 : รับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อมคนกรุง
บทความถัดไปร.ร.วัดจันทารามปัดหักหัวคิวเงินเดือนครู เผยงบพัฒนามาจากการบริจาค