ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดคนนามสกุลดัง ‘พงษ์พานิชย์’ จากบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยที่ ๒ จากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๙๗ ๕/ ๒๕๕๖ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ ๒ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ต่อมาศาลมีคําสั่ง ให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ ๒ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

อําภา ถาวรรัตน์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านแห่ดูกล้วยประหลาดออกเครือกลางต้น แถมปลีย้อนขึ้นบน ตีเลข 2 ตัว 3 ตัว (คลิป)
บทความถัดไปจากแสนห้าเหลือห้าพัน ‘ยุกติ’ คาใจ ‘วิจิตรศิลป์ มช.’ ตัดงบงานยักษ์ น.ศ.ประท้วงวุ่น