“โหรฟองสนาน” ฟันธง จะย้ายเมืองหลวงหรือขยายเมือง ดวงเมืองก็ไม่เปลี่ยน คือจะยุ่งวุ่นวาย แต่ก็รอด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. โหรฟองสนาน จามรจันทร์ ได้โพสต์ข้อดวงเมือง โดยระบุว่า

” เรื่อง แม่หมอสมัครเล่นตอนที่300 โดยฟองสนาน จามรจันทร์ ย้ายหรือขยายเมืองหลวง(ตอนที่สาม)-ดวงเดิมเมืองรัตนโกสินทร์จะกระทบหรือไม่”

ในโลกนี้ไม่มีดวงชะตาใดจะดีหรือร้ายอย่างเดียว ฉะนั้นไม่ว่าโหรจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางให้ฤกษ์กำเนิดคน-เมืองได้ดีทั้งหมด หรือร้ายทั้งหมด แต่โหรเก่งๆจะซ่อนหรือสะกดความร้ายได้มากและส่งให้ด้านดีบังเกิดในดวงชะตามากกว่าร้าย
เฉกเช่นดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดท่ามกลางความแตกแยกภายในและภัยสงครามนั้นคณะพระยาโหราธิบดีและชีพ่อพราหมณ์ที่ให้ฤกษ์กำเนิดเมืองต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดขณะนั้นคือเมืองจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทว่าจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไป

และจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่แล้วที่หยิบยกเหตุการณ์จริงมาพิสูจน์ความขลังของเมืองที่วุ่นวายแต่รอดปากเหยี่ยวปากกามาทุกครั้ง วันนี้ผู้เขียนจะลองใช้ความรู้ที่มีอยู่จำกัดจับและอ่านวิธีคิดของคณะผู้ให้ฤกษ์กำเนิดเมืองแบบวุ่นวาย-แต่รอดดังนี้

1.หลักใหญ่คือการใช้รูปดวงชะตากรรไกรหนีบแล้วคลายออก อธิบายว่าดวงชะตาที่มีบาปเคราะห์หรือดาวร้ายอันประกอบด้วยพระอาทิตย์๑หรือ พระอังคาร๓หรือ พระเสาร์๗และ-พระราหู๘บีบลัคนาคือมีบาปเคราะห์เหล่านี้อยู่ทั้งหน้าและหลังลัคนาโดยลัคนาอยู่กลางนั้นเรียกดวงชะตากรรไกรหนีบ ผลคือชีวิตมักทุกข์ๆยาก ไร้อิสระ ถ้าเป็นคนเหมือนอยู่แบบน้ำท่วมปากยุ่งยากอึดอัดใจตลอดชีวิต

โดยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์วางพระราหู๘ดาวร้ายตัวเอ้ที่มีวิถีการเดินตามเข็มนาฬิกาไว้ที่ราศีมีน-อยู่หลังลัคนา ขณะที่วางพระอังคาร๓ที่มีวิถีการเดินทวนเข็มนาฬิกาไว้ที่ราศีพฤษภ-อยู่หน้าลัคนา ซึ่งเมื่อดูตามลูกศรแล้วจะคล้ายๆกับว่าดาวร้ายสองดวงนี้ผ่านการช่วยกันบีบราศีเมษที่ลัคนาเมืองสถิตอยู่แล้วกำลังเดินแยกย้ายจากกันแบบทางใครทางมัน(ดูลูกศร)

นี่คือคำอธิบายหลักการออกแบบให้เมืองแม้จะมีวิฤตเกิดขึ้นแค่ไหนตามวาระที่ดาวร้ายได้จังหวะอาละวาดบีบลัคนาเมือง แต่ในที่สุดก็ต้องคลี่คลายในที่สุดคือดาวร้ายต่างเดินแยกจากกันไปคนละทาง-ก่อวิกฤตครั้งใหม่-คลี่คลายสลับกันไปเช่นนี้เรื่อยๆ

2.มีได้ก็มีเสีย-มีเสียก็มีได้เกี่ยวกับพระอังคาร๓ที่วางไว้ที่ราศีพฤษภนั้นทางโหรเรียกนำหน้าลัคนาเมือง หรือเป็นศูนย์พาหะจึงเป็นดาวที่มีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะนำหน้าลัคนาเมืองแล้วยังเป็นดาวประจำชีพ(ตนุลัคน์)ของเมืองด้วยผลคือ

ด้านดีพระอังคารเป็นเจ้าของความ กล้า-ขยันลัทธิทหาร ฉะนั้นคณะโหรจึงวางให้ความกล้าหาญของคนไทยและลัทธิทหารเพื่อนำเมืองรอดปลอดภัย

ด้านร้ายเพราะอังคารเป็นเจ้าของการทะเลาะเบาะแว้ง อารมณ์ฉุนเฉียวร้อนแรง รวมทั้งกลอุบายที่ใช้ประหัตประหารกัน จึงอย่าแปลกใจที่อาการวุ่นวายแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งในเมืองเกิดจะเป็นระยะๆแถมมาให้

ด้านดีพระอังคารที่เป็นดาวประจำชีพเมืองนี้สถิตทีราศี่พฤษภได้มาตรฐานปรเกษตรคืออ่อนแอ-อาภัพลัทธิทหารหรือความกล้าขยันใดๆจึงควรเสียสละทำเพื่อประเทศชาติคนทำจึงจะอยู่รอดปลอดภัย หากซ่ามากจะเกิดปัญหา
ด้านดีพระอังคาร๓ที่ราศีพฤษภได้มาตรฐานราชาโชคหรือโชคใหญ่ขนาดระดับพระราชาจึงจะได้ ผลคือวิฤตการณ์เมืองคลายออกครั้งใดจะมีโอกาสหรือคุณงามความดีระดับราชาโชคตามมาตลอด

3.มีดีก็มีเสีย-มีเสียก็มีได้เกี่ยวกับพระราหู หลักสำคัญในการให้ฤกษ์กำเนิดนั้นต้องวางพระราหู๘ดาวร้ายตัวเอ้ ที่เปรียบได้เหมือนด้วงมอดกันกร่อนทุกดวงชะตาเอาไปไว้ในจุดที่ไม่สามารถทำร้ายหรือให้โทษกับลัคนาเช่นวางไว้ในภพอริ-มรณะ-หรือวินาสน์กับลัคนา

ฉะนั้นดวงเมืองที่พระราหูถูกวางไว้ข้างหลังลัคนาหรืออยู่ในภพวินาสน์นั้นนอกจากความมุ่งหวังที่จะให้ดวงเมืองเป็นแบบกรรไกรหนีบขณะคลายออกแล้ว คณะพระยาโหราธิบดีคงจะเห็นประโยชน์ใหญ่อีกอย่างคือได้ซ่อนความร้ายกาจของพระราหูให้วินาศไปหรือลดความร้ายกาจลง

แต่ก็อีกนั่นแหละพระราหูที่วางไว้ภพวินาสน์ก็มีส่วนร้ายแถมมาคือพระราหูภพวินาศน์นี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าดวงแตก -ร้าวที่จะส่งผลความทุกข์ๆยากแถมมาให้ตามโฉลก…ราหู-สอง-สี่-ซ้อน-แทรกซ้ำสิบสอง…ผลที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นกินสินบาทคาดสินบนที่พระราหูเป็นตัวแทนอยู่ ไปดิ้นๆขลุกขลักๆแอบทำ(ตามอาการภพวินาสน์หมายถึงปิดบังซ่อนเร้น)กันสนั่นหวั่นไหว หน้ามืดตามัว ไร้ยางอาย(อาการพระราหู)

4.วางพระพุธ๔ตัวแทนภพอริ-ปัญหาอุปสรรค-ศัตรูของเมืองไว้หลังลัคนาหรือภพวินาสน์ เพื่อให้ศัตรูอุปสรรควินาศไป

พระพุธเป็นศรีหรือสิริมงคลวันเกิดของเมืองที่ถือกำเนิดวันอาทิตย์ เมื่อไปอยู่ภพวินาสน์พลิกพื้นคือเมืองไม่วินาศ เสียอะไรไปได้กลับมาตามโฉลก..ศรีอยู่วินาสน์ใน ลุลาภอันใดที่เสียแต่ก่อนคืนมา…

5.วางพระศุกร์๖ตัวแทนภพปัตนิ-ศัตรูที่เปิดเผยของเมืองไว้หลังลัคนาหรือภพวินาสน์ของเมืองเพื่อให้ศัตรูเปิดเผย-เปิดหน้าวินาศไป

พระศุกร์เป็นกาลกิณีวันเกิดของเมืองที่ถือกำเนิดวันอาทิตย์ ถูกวางไว้ที่ภพวินาสน์ พลิกจากร้ายเป็นให้คุณกับลัคนาเมืองตามโฉลก ..กาลิกิณีอยู่วินาสน์ ลาภเหมือนมาดที่หวังไว้..และศัตรูหักโค่นเมืองไม่ได้ เอาชนะศัตรูหมู่อมิตรได้ตลอด อันเป็นไปตามอาการเมืองรอด

6.วางพระเสาร์๗หัวหน้าดาวร้ายเทพเจ้าแห่งความระทม-ตัวกาลิณีชาติของเมืองที่เป็นกรรมเก่าติดตัวมาตั้งแต่เมืองถือกำเนิด(ตามหลักโหราศาสตร์เมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษ) ถูกวางไว้ที่ราศีธนู ซึ่งเป็นดินแดนของโชค ศาสนา ศีลธรรมและความสงบสุขของเมือง เหมือนกับให้ความทุกข์ไปอยู่วัดหรือใกล้ชิดศาสนาเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
ที่ราศีธนูนี้พฤหัสบดี๕ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน(เกษตราธิบดี)ก็สถิตอยู่ขณะเมืองถือกำเนิด จึงมีอำนาจและเข้มแข็งมากกว่าพระเสาร์ซึ่งเป็นเพียงผู้อาศัย อ่านใจว่าคณะโหรใช้พฤหัสบดีซึ่งเป็นหัวหน้าดาวดี -ศรีหรือสิริมงคลที่ติดตัวเมือง(ที่ลัคนาสถิตราศีเมษ)มาแต่กำเนิดหรือที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นหัวหน้าเทวดาประจำเมืองไว้คุมความร้ายกาจของพระเสาร์ตลอดไป

ผลคือทั้งฝ่ายดี-ร้ายในเมืองต่างคอยคุมเชิงกันอย่างที่เราเห็นกันมาตลอด ขึ้นอยู่กับว่าขณะใดฝ่ายไหนจะเข้มแข็งกว่ากัน แต่ในที่สุดก็กลับมาที่เมืองรอด และคลี่คลายได้ทุกคราว(ตามหลักดวงชะตากรรไกรหนีบแบบคลายออก)จนกว่าจะไม่มีเมืองรัตนโกสินทร์

สุดท้ายเมื่อได้อธิบายหลักโหรถึงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์วุ่นวายแต่รอดปลอดภัยแล้ว คำถามคือหากขยาย(หรือย้าย)เมืองหลวงแล้วชะตาเมืองจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำตอบคือไม่เปลี่ยน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่โหรภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอธิบายง่ายๆคือ เมืองเหมือนคนเกิดครั้งเดียวคือวินาทีที่วางเสาหลักเมือง หรือหากเป็นคนคือเวลาตกฟาก

หลังจากวินาทีที่กำเนิดแล้วต่อจากนั้นคือลีลาชีวิตไปจนตาย เช่นจบการศึกษา แต่งงานบวชฯลฯ
ฉะนั้นเมื่อเมืองรัตนโกสินทร์ถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่21 เมษายน 2325เวลา06.54น.แล้วต่อจากนั้นรวมทั้งการจะย้ายหรือขยายเมืองก็เป็นเพียงหนึ่งในลีลาชีวิตของเมืองเท่านั้น

สรุปคือไม่ว่าจะขยายหรือย้ายเมืองหลวงไปที่ไหน เมื่อใด แต่ดวงเมืองเดิม-หรือกำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์ และหลักใหญ่คือวุ่นวายแต่รอดและมีโอกาสตามมาก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ฟองสนาน จามรจันทร์

ขอบคุณข้อมูลจากเพจโหรฟองสนาน จามรจันทร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ป.รวบหนุ่มใหญ่ ฟันหน้าชายชู้ ของกิ๊กเจอข้อหาพยายามฆ่า
บทความถัดไป‘กล้องฟิล์ม’ คืนชีพ