ศรีสุวรรณ เล่นไม่เลิก จ่อร้อง กกต.เร่งส่งฟ้องคดีอาญา ‘ธนาธร’ ถือหุ้นสื่อ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทำให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กรณีมีการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องจากตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา151 ประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนด 20 ปี และในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

“ตามหลักการทั่วไปคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องนำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไปพิจารณาประกอบในสำนวนเพื่อดำเนินการส่งฟ้องนายธนาธรต่อศาลฎีกาต่อไปด้วย เพราะมีการวินิจฉัยว่านายธนาธรขาดคุณสมบัติไปแล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานรัฐ ตาม มาตรา 211 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเหตุนี้สมาคมจะนำไปร้องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. เร่งรีบดำเนินการส่งฟ้องนายธนาธร ต่อศาลฎีกาตามครรลองของกฎหมาย เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้นักการเมืองทุกคนระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเดินทางไปยื่นคำร้องในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ กทม.” นายศรีสุวรรณ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบนายหน้าเมียนมาหลอกเพื่อนร่วมชาติมาทำงานในไทย คิดหัวคิวคนละ 2 หมื่นบาท แต่ไม่เป็นตามข้อตกลง
บทความถัดไปสถานทูตในฝรั่งเศสเตือน ‘ขนส่งปารีส-รถไฟ’ นัดหยุดงาน 5 ธ.ค.เป็นต้นไป