บทนำ : เลือกตั้งสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมระบุว่า กกต.ได้ออกประกาศ กกต.เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง และวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยกำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 08.00-17.00 น. และกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน-วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 กำหนด

การเลือกตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากส.ส. คนเดิมพ้นจาก ส.ส. เนื่องจากต้องคดีอาญา และมีข้อโต้แย้งกันบ้างเกี่ยวกับสถานภาพ แต่ในที่สุดเมื่อมีข้อยุติว่าสถานภาพ ส.ส.ของบุคคลดังกล่าวหมดลงแล้ว จึงดำเนินการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมแทน ส.ส.คนเดิมนั้น เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม ที่เลือกตั้งซ่อมแทน ส.ส.คนเดิมที่ไม่สบายและลาออกไป

การเลือกตั้งเช่นนี้ถือเป็นการสลับเปลี่ยนหน้า ตาคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน โดยมีประชาชนเป็น
ผู้เลือก ถือเป็นระบบการปกครองประเทศที่มี
ความยืดหยุ่น หากเปรียบเทียบกับระบบการปกครองด้วยแนวทางรัฐประหารหรือปฏิวัติที่ผู้เข้ามามีอำนาจยากที่จะยอมลงจากตำแหน่ง เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายประการที่ทำให้ลง
จากหลังเสือไม่ได้

ผลการเลือกตั้งซ่อมไม่จำเป็นต้องได้บุคคลที่
มาจากพรรคการเมืองเดิมที่พ้นจากตำแหน่งไป หลายครั้งประชาชนจะเลือกเอาคนใหม่เข้าไปแทนคนเก่า โดยเลือกคนที่สังกัดพรรคการเมืองใหม่แทนพรรคการเมืองเดิม แต่อีกหลายครั้งตัวแทนจากพรรคการเมืองเดิมก็สามารถครองที่นั่งได้ ทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย แต่ในปัจจัยที่หลากหลาย ทุกอย่างยังอยู่ที่ประชาชนในฐานะผู้เลือก

การเลือกตั้งจึงมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้พยายามอธิบายความว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่ในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งก็ยังเป็นกลไกที่จำเป็นในการคัดคนเข้าสู่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร และประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ยืนยันว่า ผู้ที่เข้าไปในสภา หรือเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล หากมีที่มาจากการเลือกตั้งต้องเอาใจใส่ประชาชนมากกว่ามีที่มาจากการแต่งตั้ง ขณะเดียวกัน ประชาชนควรสนับสนุนการเลือกตั้งด้วยการออกไปใช้สิทธิ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของตัวเอง และยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง และต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คต.ชู3ภารกิจดันส่งออกมันสำปะหลัง โชว์ผลงานเยือนตุรกีซื้อ-ขายกว่า690ล้าน
บทความถัดไปนิวส์โน้ต : ของมันต้องมี!