คนตามข่าว : ณัฐิกา วัธนเวคิน ร่วมวงกรรมาธิการศึกษาแก้รธน.

นักธุรกิจดัง อีกทั้งยังมีบทบาทในกิจการสาธารณกุศล และทางด้านสังคม

ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สัดส่วนรัฐบาล

ครม.มีมติเห็นชอบ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คุณหญิงณัฐิกา หรือคุณหญิงหลี  บุตร เกียรติ (กับจรรย์สมร) วัธนเวคิน ผู้บุกเบิกก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน

จบปริญญาตรี สาขาการเงินจาก University of Utah Salt Lake City สหรัฐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Indiana University Bloomington

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (Business Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2553 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Public and Private Management) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2553 ฯลฯ

คู่สมรส สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย กรรมการบริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัทไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) (โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ) บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และเดอะบาราย หัวหิน) รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

กรรมการหอการค้าไทย ปี 2558-2559

อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 23 ปี 2552-2555
ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ 2 สมัย วาระปัจจุบัน ปีบริหาร 2562-2565

ล่าสุดมีชื่อเป็นกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโควต้า ครม.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าว : 28 พฤศจิกายน 2562 : กาแฟป่า
บทความถัดไป“วิรัช”จับเข่าคุยฝ่ายค้าน ต่อรองให้ยอม จะได้เอาญัตติรธน.เข้าเร็วๆ ฝ่ายค้าน ยืนกรานไม่เอาด้วย