คนตามข่าว : จิราพร ลิ้มปานานนท์ รับไม่ได้-ไขก๊อก กก.วัตถุอันตราย

คนตามข่าว : จิราพร ลิ้มปานานนท์ รับไม่ได้-ไขก๊อก กก.วัตถุอันตราย

คนตามข่าว : จิราพร ลิ้มปานานนท์ รับไม่ได้-ไขก๊อก กก.วัตถุอันตราย

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนึ่งในคณะกรรมการ (บอร์ด) วัตถุอันตราย ประกาศไขก๊อกแล้ว ระบุเหตุผล รับไม่ได้ ที่คณะกรรมการ ซึ่งมี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั่งเก้าอี้ประธาน มีมติทบทวนแบน 3 สารพิษ โดยให้ยืดเวลายกเลิกใช้ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ในขณะที่บอร์ดชุดเดิม มีมติแบนทั้ง 3 สาร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

รศ.ภญ.จิราพร เกิด 28 มิถุนายน 2491 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่สำคัญในรั้วจุฬาฯ 2517 เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี อดีตกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์

อีกทั้งเคยนั่งกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการอาหาร สำนักงาน อย.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ

มีผลงานวิชาการที่สำคัญทั้งระดับชาติและระดับประเทศ ภายหลังเกษียณในปี 2551 ช่วยผลักดันการประกาศบังคับใช้สิทธิเพื่อผลิตหรือนำเข้ายาจำเป็น 6 รายการ อาทิ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาสลายลิ่มเลือด ยารักษาโรคมะเร็ง เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นประธานสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภคอาเซียน เป็นนายกสภาเภสัชกรรม

ล่าสุด ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุด สุริยะ เป็นประธาน

แต่ได้ยื่นใบลาออก ด้วยเหตุผลรับไม่ได้กับมติคณะกรรมการ ที่มีมติไม่แบน 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปาฏิหาริย์ร้านชําของคุณนามิยะ … ความหวัง ความฝัน และคุณค่าของการมีชีวิต
บทความถัดไป‘จุรินทร์’สักขีพยาน กยท.ลงนาม9 ฉบับรวด สร้างมูลค่าส่งออก 8,070 ล้านบาท