‘สวนดุสิตโพล’ ชี้ประชาชนมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีขึ้น แต่การพัฒนาประเทศแย่ลง

สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 จากประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562

เมื่อเทียบระหว่างเดือนตุลาคม กับ พฤศจิกายน

ประเด็นที่ดีขึ้น
ผลงานของรัฐบาล ดีขึ้น จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน
การบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ดีขึ้น จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน
ผลงานของนายกรัฐมนตรี ดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน
การแก้ปัญหาความยากจน ดีขึ้น จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ประเด็นที่แย่ลง
การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน
ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ประชาชนได้รับรู้ ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน
จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน
การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวม ลดลงจาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน
การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.43 คะแนน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน
สภาพของสังคมโดยรวม ลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน
ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ลดลงจาก 4.36 เหลือ 3.99 คะแนน
การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ลดลงจาก 4.05 เหลือ 3.72 คะแนน
การปฏิบัติตน/ความสามัคคีของนักการเมือง ลดลงจาก 3.83 เหลือ 3.66 คะแนน
ความเป็นอยู่ของประชาชน ลดลงจาก 3.72 เหลือ 3.55 คะแนน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ลดลงจาก 3.97 เหลือ 3.47 คะแนน
การแก้ปัญหายาเสพติด ลดลงจาก 3.58 เหลือ 3.44 คะแนน
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.40 คะแนน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ลดลงจาก 3.73 เหลือ 3.39 คะแนน
ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ลดลงจาก 3.67 เหลือ 3.35 คะแนน
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 3.54 เหลือ 3.34 คะแนน
การแก้ปัญหาการว่างงาน ลดลงจาก 3.44 เหลือ 3.31 คะแนน
ราคาสินค้า ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.24 คะแนน

ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้
39.76 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
30.38 เปอร์เซ็นต์ นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
19.27 เปอร์เซ็นต์ ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
16.57 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน
11.51 เปอร์เซ็นต์ นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รบ.แจง ให้เสรีภาพด้านศาสนาวัฒนธรรม ‘ไทยพุทธ-มุสลิม’ ไม่ขัดแย้ง หลัง ‘บุหงารายา’ ขึ้นเวทียูเอ็น ชี้ภาษายาวี-มลายูวิกฤตจากนโยบาย รบ.
บทความถัดไป“ภักดี”กก.วัตถุอันตรายยืนยันมติฯถูกต้องตามกฎหมาย