สภาฉลุย ฝั่งรัฐบาลเท 244 เสียง ล้มตั้ง กมธ.โละ ม.44 สำเร็จ

สภาฉลุย ฝั่ง รบ.เท 244 เสียง ล้มตั้ง กมธ.โละ ม.44

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมสภา ได้พิจารณาญัตตินับคะแนนใหม่ ในญัตติด่วน ขอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 จากองค์ประชุมฯ ทั้งหมด 261 เสียง ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมฯลงมติ เห็นด้วย 5 เสียง ไม่เห็นด้วย 244 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ทำให้ที่ประชุมสภาฯไม่เห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44

ทั้งนี้ วันนี้รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ได้พิจารณาญัตติการนับคะแนนใหม่ ในการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 โดยสมาชิกจากฝ่ายค้านได้อภิปรายท้วงติงไม่ขอให้มีการพิจารณาญัตติการนับคะแนนใหม่

จากนั้นเวลา 17.30 น.ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ในระหว่างการนับคะแนนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุมจึงปิดสภา และนำมาพิจารณาต่อในวันนี้ โดยนายสุชาติได้ใช้อำนาจเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบหรือไม่ โดยยึดตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาวินิจฉัยตามเดิม โดยให้นับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับข้อที่ 85 และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเสียง โดยเปิดเผยด้วยวิธีเรียกชื่อ ตามข้อบังคับข้อที่ 83 (2) ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. ได้คัดค้านใช้ข้อบังคับข้อ 85 นับคะแนนใหม่นั้น นายสุชาติระบุว่า ได้ผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้ว โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรค พท. ถามว่ารัฐบาลจะถอนญัตตินี้หรือไม่ เพื่อฝ่ายค้านจะได้ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ลุกขึ้นยืนยันไม่ถอนญัตติ ทำให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. ได้ลุกขึ้นกล่าวว่าถ้าจะดำเนินการแบบนั้นขอไม่ร่วม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล อภิปรายว่า การนับองค์ประชุมนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 ที่ประชุมต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งของสภาถึงเป็นองค์ประชุม และสมาชิกได้มีข้อบังคับตรวจสอบองค์ประชุมมาตรา 120 คือ การประชุมต้องดำเนินการโดยเปิดเผย ข้อบังคับที่ 83 โดยใช้เครื่องออกสียงตามที่กำหนด ดังนั้น เมื่อมีสมาชิกให้นับคะแนนใหม่ เมื่อออกเสียงนับคะแนนใหม่คือ ข้อ 83(2) คือเรียกสมาชิกออกเสียงเป็นรายบุคคล ด้านนายพิเชษฐ์ เชื่อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พท. อยากให้ทบทวนคำวินิจฉัยของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาให้ชัดเจน อยากให้ทบทวน ซึ่งนายสุชาติ ได้ยืนยันว่าต้องดำเนินการประชุมต่อ และได้ตรวจสอบองค์ประชุมฯ ทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้านใช้สิทธิวอล์กเอาต์ไม่ขอร่วมประชุมด้วย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ 261 เสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภา คือ 249 เสียง และให้ดำเนินการตั้งตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ ด้วยการขานชื่อสมาชิกตามตัวอักษร
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับองค์ประชุมสภาที่มีสมาชิกแสดงตนนั้น เมื่อตรวจสอบเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีเสียงที่แสดงตนต่อที่ประชุมฯ เพิ่มมาเป็น 261 เสียง ทำให้มีเสียงเกินมาจาก 10 เสียง จากการตรวจสอบเป็นเสียงของฝ่ายค้าน

จากนั้นเวลา 18.10 น. เข้าสู่ขั้นตอนการขานชื่อลงคะแนนตามตัวอักษรเป็นรายบุคคล เพื่อลงมติจะตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 หรือไม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 244 ต่อ 5 งดออกเสียง 6 โดยที่ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ร่วมโหวตญัตติดังกล่าว ทั้งนี้ 5 เสียงที่ลงมติเห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.วิสามัญฯ 5 เสียงเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 4 คนคือ นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายพนิต วกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี  และพรรคอนาคตใหม่ 1 คน คือ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ส่วนที่งดออกเสียง 6 คน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ

นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.บางส่วนที่กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่ไม่ยอมร่วมโหวตญัตติจะตั้ง กมธ. อาทิ นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล หารือที่ประชุมใช้เวลาเคร่งเครียดมานาน อยากให้ปิดประชุม ซึ่งนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ความจริงเมื่อจบญัตตินี้ จะนำญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาต่อ แต่เมื่อสมาชิกอยากให้ปิดการประชุม ก็ขอให้ปิดการประชุม จากนั้นจึงสั่งปิดประชุมในเวลา 19.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอด้า-เด่นวิทย์’ นำร่วม รอบแรกสะวิงซีเกมส์
บทความถัดไป‘กาชาดนราธิวาส’ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.แว้ง