บทนำ : ต้องมีคำอธิบาย

บทนำ : ต้องมีคำอธิบาย

บทนำ : ต้องมีคำอธิบาย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า ที่ประชุม กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เป็นเงิน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

น่าเสียดายที่ กกต.มิได้อธิบายว่าการกู้เงิน 191 ล้านบาท ฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองอย่างไร นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า อ่านข่าวแจง 8 บรรทัดของ กกต.แล้ว เห็นว่าการลงมติของ กกต. ไม่พูดถึงเงินกู้เป็นเงินบริจาค เพราะเงินกู้คือเงินกู้ ไม่ใช่เงินบริจาค ดังนั้น จึงไม่สามารถไปเอาความผิดพรรคอนาคตใหม่ ว่าไปรับเงินบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ เหตุผลจึงอิง มาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง แต่หากพิจารณาสาระของมาตรา 72 จะอยู่ที่เงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องบริจาคเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด สาระของมาตรานี้ คือห้าม “เงินสกปรก” เช่น เงินบ่อน เงินซ่อง เงินค้าอาวุธสงคราม เงินค้าของหนีภาษี คำถามจึงกลับไปที่ กกต.ว่า แน่ใจแล้วหรือที่ใช้มาตรานี้ หากมีการร้องกลับว่า กกต.ใช้วินิจฉัยโดยมิชอบ ความผิดจะตกกับเสียงข้างมาก 5 เสียงที่ลงมตินั้น

พรรคการเมืองเป็นองค์กรขับเคลื่อนที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เป็นที่มาของตัวบุคคล ที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต่อไป เป็นที่มาของนโยบายที่กำหนดทิศทางของประเทศ โดยมีประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดว่าเชื่อถือตัวบุคคลและนโยบายของพรรคใด ก่อนจะเข้าไปบริหารประเทศ การยุบพรรคจึงเป็นเรื่องใหญ่ การดำเนินการต้องโปร่งใส มีคำอธิบายที่อ้างอิงหลักเกณฑ์ของกฎหมายและเป็นบรรทัดฐานได้ เสียงสะท้อนในทำนองเดียวกับความเห็นของนายสมชัย ปรากฏอยู่ทั่วไป จึงเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ควรสดับตรับฟัง และหาทางอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อค้าอาหารทะเลแทบช็อกค่าน้ำ 2 ล้านกว่าบาท
บทความถัดไปแดดเดียว : งานหนัก‘อนค.’